Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Genoplivningskonferencen 2018

Dansk Råd for Genoplivning var sammen med TrygFonden og Rigshospitalet vært for Genoplivningskonferencen onsdag den 5. december 2018 kl. 10-17 i auditorium 1 på Rigshospitalet, København.

Genoplivningskonferencen samlede over 200 deltagere, herunder undervisere, forskere, forhandlere og andre med interesse
for genoplivning til en spændende dag med gennemgang af den nyeste forskning, præsentation af interaktive cases, diskussion og netværk.

Årets tema satte fokus på etik og genoplivning og belyste de etiske perspektiver ved genoplivning
set fra borgerens, paramedicinerens, sygeplejerskens og lægens øjne.

Hent dagens samlede program som pdf-fil.

Genoplivningskonferencen 2018

© DRG 2018

Live på facebook

Genoplivningskonferencen 2018 blev vist live på facebook. Du kan se de mange oplæg fra dagen her:

Del 1: Etik og genoplivning

Del 2: Aktuel forskning i genoplivning

Følg os på facebook, så du hele tiden er opdateret om, hvad der sker på genoplivningsområdet og arbejdet i Dansk Råd for Genoplovning.

Dagens program og udvalgte præsentationer fra Genoplivningskonferencen 2018:

 1. Velkomst ved Christian Hassager, Dansk Råd for Genoplivning
 2. Hvornår skal man genoplive? Sundhedsloven giver retten til at sige ja såvel som nej tak til et
  behandlingstilbud. Kan og skal denne ret også gælde genoplivning? – Poul Jaszczak, Formand for arbejdsgruppen ’Etik ved livets afslutning’ under Etisk Råd
 3. Hjerteløber i etisk dilemma. Jesper løb alt hvad han kunne, da alarmen tikkede ind. Da han nåede frem til hjertestoppet, ønskede de pårørende ikke genoplivning. – Jesper Tamstrup Hjarne, Hjerteløber
 4. Professionelt samarbejde med frivillige. Paramediciner Michael Jensen fra Akutberedskabet i Region Hovedstaden fortæller om samarbejdet med frivillige hjerteløbere ude hos borgerne. – Michael Jensen, Paramediciner, Region Hovedstadens Akutberedskab
 5. Danmark redder liv. Finn Lund Henriksen fortæller om de overordnede etiske udfordringer
  ved at sende akuthjælpere/hjerteløbere ud til hjertestop. Hør om erfaringer fra akuthjælperordningen på Langeland og førstehjælpsordningen ’Danmark redder liv’. – Finn Lund Henriksen, Overlæge, klin.lektor, ph.d., Hjertemedicinsk afd. B, OUH
 6. Når reglerne spænder ben for sygeplejerskens faglighed. Fortællinger om hvad en sygeplejerske skal, kan og bør ved hjertestop på plejecentre og i hjemmesygeplejen. Oplægget fokuserer på konsekvenser for den syge og dennes familie, når der ikke lægeligt er taget stilling til genoplivning. – Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske, Kalundborg Kommune
 7. Praktiserende læge om fravalg af genoplivning. Hvornår kan borgere fravælge genoplivning, hvordan beslutter den praktiserende læge at fravælge behandling – og hvornår er det ikke muligt? Anita Mink møder sine patienter i konsultationen, hjemmet og på plejecentre og fortæller om eksempler fra sin hverdag med fravalg af genoplivning. – Anita Mink, Praktiserende læge, Frederiksberg
 8. Etik ved præhospital genoplivning. Hvordan kan man bruge den eksterne hjertelungemaskine (Echmo/eCPR) ved hjertestop uden for hospital? Hvor langt bør man gå, f.eks. med patienter hvor hjertet ikke begynder at slå? Hør om erfaringerne med Echmo/eCPR fra et af Danmarks store hjertecentre og fra udlandet. – Jacob Eifer Møller, Professor, dr. med., Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital
 9. ”Er der sol over Gudhjem i de dødes land?” spørger Kim Larsen. Marie Seibæk fortæller historier fra det virkelige liv om døden på hospitalet. Hvordan spiller det praktiske liv på hospitalet sammen med det enkelte menneskes ønsker – og hvad er forskellen på at spørge og informere om genoplivning. – Marie Seibæk, Overlæge, Kardiologisk, afdeling, Roskilde Sygehus
 10. Giv Liv. Mere end 15.000 danskere har taget et gratis 30 min. ’Giv Liv kursus’, hvor en
  frivillig instruktør tager ud og underviser i genoplivning. Rikke Primdahl evaluerer
  indsatsen. – Rikke Primdahl, Hjerteforeningen
 11. Hjertestartere – kan det betale sig? Brugen af hjertestartere er relateret til bedre overlevelse, men kan det betale sig at opsætte hjertestartere i det offentlige rum? I et nyt studie, baseret på
  ekstensiv amerikansk data, undersøges det om offentlige hjertestartere er kost-effektive. – Lars Wiuff Andersen, Læge, lektor, ph.d, dr.med., Aarhus Universitet
 12. Kvalitets-HLR i det præhospitale. Hvor god er den hjertelungeredning der ydes, når ambulancen og akutlægebilen ankommer til et hjertestop, og kan den forbedres? – Rasmus Meyer Lyngby, Paramediciner og ph.d.-studerende, Kingston University
 13. Etiske overvejelser ved genoplivningsforsøg: Et forslag til en checkliste. Beslutningen om at påbegynde eller afbryde et genoplivningsforsøg er uigenkaldelig. Men vi ved for lidt om, hvad der ligger til grund for de beslutninger, der tages præhospitalt. Det kan lede til bekymring om enten underbehandling eller overbehandling af patienter. Kan løsningen være en checkliste? – Mads Tofte Gregers, Læge og ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital
 14. Tilstrækkelig blod- og ilttilførsel til organerne efter genoplivning. Lavt blodtryk i dagene efter hjertestop er associeret med højere grad af hjerneskade og brug af dialyse, hvilket potentielt kan undgås ved at give den rette mængde medicin i dagene efter hjertestop. – Johannes Grand, Læge og ph.d.-studerende, Rigshospitalet
 15. Kan kombinationen af to typer medicin få flere hjerter til at slå? Forskningsprojektet VAM-IHCA undersøger, om patienter med hjertestop på hospital kan få gavn af behandling med yderligere to typer medicin ved genoplivning. – Lars Wiuff Andersen, Læge, lektor, ph.d, dr.med., Aarhus Universitet
 16. Kan Hjerteløberne øge brugen af hjertestartere? Hver dag løber hjerteløbere afsted for at yde førstehjælp ved hjertestop udenfor hospitalet. Hvordan går det? Når de frem, og når de at afgive stød før ambulancen ankommer? Linn Andelius præsenterer tal fra det første år med Hjerteløber-projektet. – Linn Andelius, Læge og ph.d.-studerende, Region Hovedstadens Akutberedskab
 17. Psykisk belastning og individuelle forskelle blandt Hjerteløbere. Hvilken grad af belastning ses blandt hjerteløbere, som har deltaget i et genoplivningsforsøg? Og hvilke individuelle forskelle og copingstrategier gør sig gældende? Oplægget præsenterer også en ny undersøgelse af danskernes uddannelse i førstehjælp. – Carolina Malta Hansen, Læge, ph.d. og post.doc, Region Hovedstadens Akutberedskab
 18. Opsamling og tak for i dag ved Jens Flensted Lassen, formand i Dansk Råd for Genoplivning og Lisbet Schønau, sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning

 

Genoplivningskonferencen 2018

© DRG 2018

Genoplivningskonferencen 2018

© DRG 2018

Genoplivningskonferencen 2018

© DRG 2018