Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Hjertestarterkonferencen 2017

DRG afholdt igen i år Hjertestarterkonference i samarbejde med TrygFonden og Rigshospitalet med præsentation af den nyeste viden inden for genoplivning og diskussion, om bl.a. ny teknologi og lige adgang til genoplivning.

Hjertestarterkonferencen blev afholdt den 23. november klokken 10-17 i Auditorium 1 på Rigshospitalet. Se det spændende program og hent præsentationerne fra dagen nedenfor.

Brug af droner til at redde liv i Sverige
Kan droner redde flere liv efter hjertestop, drukning og andre ulykker uden for hospital? Kan de gøre en forskel i DK? Andreas Claesson viser resultaterne fra forskning med AED-droner i Sverige og diskuterer, om ny teknologi kan være med til at skabe lige adgang til genoplivning.

Se oplæg ved Ambulancesygeplejerske, dr.med., formand for det svenske HLR råd Andreas Claesson, Karolinska Instituttet, Stockholm

Placering og tilgængelighed af hjertestartere i Danmark – er der regionale forskelle?
Vi får flere og flere hjertestartere i Danmark, men hvor stor er forskellen i opsætning og tilgængelighed af hjertestartere i de fem regioner? Hvor er det bedst at få hjertestop?

Se oplæg ved Medicinstuderende Julie Kjølbye, Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Opkald til 1-1-2 om hjertestop
Direkte transmission af et fiktivt opkald til 1-1-2 om hjertestop. Oplev det sundhedsfaglige personale guide vidner til hjertestop til at yde genoplivning, indtil ambulancen når frem. Præsentationen lægger op til diskussion af hvordan man bedst guider vidner til genoplivning ved hjertestop og muligheder for at give endnu bedre hjælp ved brug af ny teknologi.

Se oplæg ved Sektionsleder, 112 AMK Vagtcentralen Martin Fjordholt, Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Kan kunstig intelligens redde liv ved hjertestop?
Et nyt studie undersøger, om der kan etableres en maskinlæringsmodel med kunstig intelligens og talegenkendelse, som kan erkende hjertestop under opkald til 1-1-2 Vagtcentralen.

Se oplæg ved Ph.d. -studerende Stig Nikolaj Blomberg Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Lige adgang til KAG?
Patienter med Akut Koronart Syndrom (samlebetegnelse for akut opståede skader på hjertet) kan henvises til et hjertecenter for røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer, koronararteriografi, KAG. Har afstanden til nærmeste hjertecenter betydning for, om denne undersøgelse tilbydes?

Se oplæg ved overlæge, dr.med. Jesper Kjærgaard, Kardiologisk Klinik, Rigshospitalet

(U)lighed i hospitalsbehandling efter hjertestop
Efterbehandling af genoplivede hjertestoppatienter er essentiel. Generelt er der meget små forskelle i regionernes hospitalsbehandling efter hjertestop, men de forskelle som findes, bliver synliggjort i oplægget.

Se oplæg ved MSc., forskningsassistent Matilde Winther-Jensen Department of Cardiology, Rigshospitalet

Tilbage på arbejdsmarkedet efter hjertestop?
Hurtig hjælp til genoplivning er vigtigt ved hjertestop for at sikre ilt til hjernen og minimere risikoen for varige skader. Men hvor mange overlevere efter hjertestop er egentlig i stand til at genoptage deres hverdag og komme tilbage på arbejdet? Og hvordan går det for overleverne på længere sigt?

Se oplæg ved Læge, ph.d. Kristian Kragholm, Aalborg Universitetshospital

Kan moderne medicin mod diabetes beskytte hjernen efter hjertestop uden for hospital?
Oplægget præsenterer et lodtrækningsstudie der undersøger, om ny diabetesmedicin kan bruges til at forebygge hjerneskader efter hjertestop hos voksne.

Se oplæg ved Overlæge, dr.med. Jesper Kjærgaard, Kardiologisk Klinik, Rigshospitalet

Basal genoplivning ved hjertestop i det private hjem versus det offentlige rum
Hvor mange danskere bliver genoplivet i private hjem i forhold til i det offentlige rum? Og hvilke faktorer har betydning for, om man bliver genoplivet de to steder og hvordan det går med overlevelse og følgevirkninger, som f.eks. hjerneskade.

Se oplæg ved læge Kathrine Bach Søndergaard, Herlev-Gentofte Hospital

Hvad betyder hurtig hjælp fra vidner i forhold til responstider for at overleve hjertestop uden for hospital?
Ved hjertestop tæller hvert minut indtil hjælpen når frem. Men hvor meget betyder det, om lægmand træder til med hjertelungeredning i forhold til, om hjertestoppet finder sted i store byer med kort responstid eller i yderområder af Danmark? Disse to faktorers betydning for at overleve et hjertestop uden for hospital er undersøgt i et studie baseret på tal fra Dansk Hjertestopregister.

Se oplæg ved Læge Shahzleen Rajan, Herlev-Gentofte Hospital

Forlænget nedkøling af patienter efter hjertestop
I dag er nedkøling (hypotermibehandling) almindelig praksis på hospitalet som efterbehandling efter hjertestop. Tidlige studier har vist, at behandlingen redder liv og bedrer neurologisk outcome. Nye lodtrækningsstudier kigger på, om den nuværende praksis, med f.eks. forlænget køling i 48 timer, giver den mest effektive behandling.

Se oplæg ved Afdelingslæge, ph.d. Anders Morten Grejs, Aarhus Universitetshospital

Intubation ved hjertestop på hospital hos børn og voksne
Hvad ved vi om effekten af intubation ved in hospital hjertestop? Er det en procedure som skal prioriteres? Oplægget præsenterer nye studier, som er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ’Journal of the American Medical Association’, JAMA.

Se oplæg ved Læge, lektor, ph.d., MPH Lars Wiuff Andersen, Århus Universitetshospital

Hjerteløberprojektet og andre akuthjælperordninger
Hvad er potentialet i at få vidner til at yde genoplivning ved hjertestop, indtil ambulancen når frem? Og er befolkningen klar til at melde sig frivilligt til at træde til ved hjertestop?

Se oplæg ved Læge og forskningschef Fredrik Folke Herlev-Gentofte Hospital og Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Hvordan er kvaliteten af HLR, når vidner træder til med genoplivning?
Oplægget præsenterer et studie, hvor kvaliteten af hjertelungeredning er undersøgt ved at udlæse hjertestartere, som har været i brug til hjertestop uden for hospital. Kan vidnerne yde tilstrækkelig hjertelungeredning og f.eks. trykke dybt nok, når de komprimerer?

Se oplæg ved Læge, Tore Gyldenborg, Region Sjælland

eCPR i praksis
Bliver det snart standard at bruge en mekanisk, ekstern hjertelungemaskine ved langvarig genoplivning? Hør om erfaringerne med eCPR fra et af Danmarks store hjertecentre.

Se oplæg ved Overlæge, dr.med. Jacob Eifer Møller, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital