Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Brancheforeningen for Hjertestartere blev stiftet den 27. februar 2017 med følgende formål:

 • At øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital med målsætning om at etablere en form for hjertesikre zoner.
 • Øge forståelse mellem myndigheder, brugere og forskningsmiljøer.
 • Sikre god forretningsetik og moral.
 • At sikre brugere af hjertestartere i relation til gældende dansk lovgivning og retningslinjer
 • Overholdelse af gældende markedsføringslove samt andre gældende love og bestemmelser.
 • At understøtte Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer for lægpersoners uddannelse i hjertelungeredning og brug af en hjertestarter

Bestyrelsen består af:

Fredrik Folke (formand) (valgt for et år)
Carsten Roth, Cardiac Science (næstformand) (valgt for to år)
Lars V. Jørgensen, Cardia Nordic (kasserer) (valgt for to år)
Michael Kammer Jensen, Medidyne (bestyrelsesmedlem) (valgt for to år)
Mark Russel, Safetygroup (bestyrelsesmedlem) (valgt for to år)
Maria van der Vliet, Medisol (suppleant) (valgt for et år)
Stefan Sparvath, Medidyne A/S (revisor) (valgt for et år)

Lisbet Schønau, Dansk Råd for Genoplivning (sekretær)

Som medlemmer optages organisationer, som er forhandlere, leverandører eller distributører af hjertestartere eller som på anden måde har faglig interesse for hjertestartere. For at kunne optages i foreningen, skal alle medlemmer leve op til følgende krav:

 • Sælger kun CE-mærkede produkter
 • Imødekommer gældende regler for området
 • Imødekommer tekniske kriterier for registrering af solgte produkter med serienummer og lokation af enhed
 • Sikrer, at eventuelle underleverandører efterlever brancheforeningens formål og anbefalinger
 • Arbejder aktivt for, at alle solgte hjertestartere registreres på Hjertestarternetværket, hjertestarter.dk

Kontingentet blev fastsat til 3.000 Dkr./år for ’større forhandlere’ med fem fuldtidsårsværk ansat eller tilsvarende og 1.000 Dkr./år for ’mindre forhandlere’ og andre med mindre end fem fuldtidsårsværk ansat el. tilsvarende.

Følgende virksomheder har vist interesse for at blive del af Brancheforeningen for Hjertestartere pr. april 2018:

Cardia Nordic

Cardiac Science

Cardiocare Scandinavia

Falck

First-8

Genopliv

Laerdal Medical

Life2Save og Helpus

Lotek

Medidyne A/S

Medisol

Optisafe førstehjælp ApS

Red-Liv

Safetygroup

Simpel Førstehjælp

Staying Alive

Download Brancheforening for Hjertestarteres vedtægter