Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

ALS-kurser

ALS står for Advanced Life Support – avanceret hjertelungeredning. Undervisningen på ALS-kurset følger de nyeste internationale retningslinier for genoplivning af voksne. På ALS-kurset lærer og træner primært læger, sygeplejersker og ambulancepersonale en systematisk tilgang til kritisk syge patienter og lærer at behandle hjertestop og tilstande med truende hjertestop som del af et team.

Undervisningen er interaktiv og simulationsbaseret og stiller høje krav til at alle kursister er velforberedte. Herunder er viden om og erfaring med hjertelungeredning en forudsætning for kursustilmelding. Undervisningen afsluttes med både en teoretisk og en praktisk test. At begge tests bestås er en forudsætning for at modtage et kursuscertifikat.

Kurset er intensivt og afvikles over to dage, i alt 20 timers undervisning.

Kursusindholdet er standardiseret hvad angår form og indhold, således at der garanteres samme undervisningskvalitet og samme niveau, uanset hvor i verden kurset afholdes. Dette betyder samtidig, at et kursuscertifikat modtaget i et land vil blive godkendt i alle øvrige lande.

Et bestået ALS-kursus er i flere lande et formelt uddannelses- og akkrediteringskrav for personale, der er ansvarlig for hjertestopbehandling. Ofte anses man først for at være formelt kvalificeret til at være en del af det team, der behandler hjertestop, når man har bestået et ALS-kursus.

Kursusmateriale udsendes i god tid og indeholder:
En e-lærebog som (personlig pdf) er inkluderet i kursusafgiften. E-bogen er på 308 sider og er på engelsk. Den gennemgår kort og pædagogisk den relevante faglige baggrund for cardio-pulmonal-cerebral resuscitation og tilgrænsende akutte områder.

En elektronisk prætest på cosy.erc.edu efter personligt login, der er en obligatorisk multiple choice test på engelsk som skal laves før kursusstart. Testen giver et indtryk af omfanget og sværhedsgraden af den afsluttende test og er samtidig tænkt som en hjælp under læsningen af lærebogen.

Målgruppe
Målgruppen for ALS-kurserne er primært læger, sygeplejersker og ambulancepersonale, der har ansvaret for behandling af kritisk syge patienter og herunder håndterer genoplivning af patienter.

Det er primært anæstesiologer og intensivlæger, kardiologer og andre læger, der beskæftiger sig med akut medicin i eller uden for hospital, samt sygeplejersker fra kardiologiske afdelinger, anæstesi- og intensivafdelinger, opvågningsafsnit, intermediærafsnit, traumecentre og akutmodtagelser. Ambulancepersonale kan også deltage på kurserne

Kurserne afholdes i øjeblikket tre faste steder i Danmark:

  • Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation i Herlev (CAMES-Herlev)
  • MidtSim, Århus Universitetshospital, Skejby
  • Undervisningsafdelingen, Slagelse Sygehus. Deltagerne på kurserne i Slagelse vælges af Region Sjælland

På længere sigt skal kursusaktiviteten udvides til andre regioner i Danmark, således at ALS-kurserne kan afholdes på flere udvalgte hospitaler i Danmark.

Deltagerbetaling
Deltagelse på et ALS-kursus koster i Danmark 5.000 kr., hvilket svarer til kursusprisen i en række europæiske lande. Prisen inkluderer ERC’s Advanced Life Support provider e-manual, forplejning i forbindelse med kurset, en fælles kursusmiddag samt ved bestået eksamen et ERC-certifikat.

Tilmelding
Tilmelding til et ALS-kursus kan ske via kursuskalendere på ERC’s hjemmeside: ERC’s kursuskalender.

Ved tilmelding på nettet modtages straks en bekræftelse fra ERC om, at tilmelding er modtaget.
Efterfølgende sender kursussekretariatet en mail med oplysninger om betingelse og herunder betaling.
Når betaling er modtaget er endelig optagelse på kurset godkendt og tilmeldingen anses for bindende.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 8 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Styregruppen
ALS-styregruppen består af aktive ALS-kursusledere udpeget af Dansk Råd for Genoplivning.

Økonomi
ALS-kurserne skal som udgangspunkt være økonomisk selvkørende. Etableringsfasen og de første kurser med udenlandske undervisere blev gennemført med støtte fra videnskabelige selskaber, fonde og samarbejdspartnere, blandt andre DASAIM, Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Sygeplejeråd og Lærdal Fonden.

ERC-kurser i Danmark modtager gerne støtte fra fonde og firmaer til fortsat drift af ALS-kurserne, såfremt den økonomiske støtte er uden forpligtelser i øvrigt og er i overensstemmelse med samarbejdsaftaler mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningens “Samarbejdsaftale for vilkårene for samarbejde mellem lægestand og lægemiddelindustri” (November 2000) samt retningslinier fra Dansk Medicinsk Selskab vedrørende “De videnskabelige selskabers relationer til lægemiddelindustrien”.
Økonomien for ALS-kurserne styres via Dansk Råd for Genoplivnings sekretariat.

Der er ingen royalty-afgift til ERC, men der betales for lærebøgerne og kursusbeviserne via ERC, som sikrer en løbende faglig opdatering.

Yderligere information: www.erc.edu