Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

EPALS-kurser

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) kurset har til formål at forbedre den læge- og sygepleje-faglige håndtering af det kritisk syge barn og genoplivning af nyfødte og større børn.

Baggrund
Genoplivning af nyfødte og større børn og håndtering af kritisk syge børn er altid en stor udfordring med behov for hurtigt og omhyggeligt samarbejde mellem flere specialer og tværfagligt mellem især læger og sygeplejersker. Det er af afgørende betydning for det kritisk syge barn, at den enkelte behandler øjeblikkeligt er i stand til at anvende sin viden på en struktureret og korrekt måde og samtidigt deltage i det tværfaglige samarbejde. Det er i denne forbindelse nødvendigt at deltagerne i behandlerteamet forstår hinanden og taler samme sprog.

Undersøgelser af færdighederne hos læger og sygeplejersker, der deltager i hjertestopbehandling af voksne og genoplivning af nyfødte, har afdækket, at der er afgørende problemer med at følge gældende retningslinjer. Således kender og anvender kun ca. en tredjedel den korrekte behandlingsalgoritme ved genoplivning. Tilsvarende har undersøgelser af neonatal genoplivning vist, at dårligt “teamwork” og manglende kendskab til bedste evidensbaserede behandling medfører at mere end 25 procent af de nyfødte, der har behov for hurtig genoplivning, får utilstrækkelig behandling og 70 procent af dem, der har behov for intubation, håndteres af personer, der demonstrerer utilstrækkelige og langsomme praktiske færdigheder.

Studier fra udlandet, men også fra bl.a. Rigshospitalet og Herlev Hospital  har vist, at simulationsbaseret undervisning er effektiv med henblik på at øge viden og færdigheder indenfor akut behandling og genoplivning. Desuden bevares de erhvervede kundskaber i langt højere grad end efter traditionel forelæsningsbaseret undervisning.

Form og indhold
European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) kursus er et tværfagligt kursus for især anæstesilæger, anæstesisygeplejersker, pædiatere, neonatologer og sygeplejersker på børneafdelinger og neonatalafdelinger. Kurset strækker sig over to dage (ca. 20 timer) med 24 deltagere på hvert kursus. Deltagerne deles i fire grupper og kommer gennem de forskellige aspekter af resuscitation. Undervisningen er først og fremmest interaktiv med vægt på høj deltageraktivitet. Praktiske færdigheder i basal og avanceret genoplivning trænes, bedste evidensbaserede retningslinjer gennemgås og indarbejdes i scenarier og teamwork trænes i “full-scale” scenarier. Kurset afsluttes med vurdering af deltagerne med en teoretisk og en praktisk eksamen.

Da høj deltageraktivitet er afgørende med overvejende praktisk træning og justering af færdigheder, er antallet af undervisere højt med en deltager:underviser ratio på 3:1. Dette sikrer optimale muligheder for feedback og tæt fornemmelse af deltagernes behov og evner.

EPALS kurset er udviklet af European Resuscitation Council (ERC) og udvikles løbende. EPALS kursus er tilpasset “Guidelines 2015”, der er evidensbaserede retningslinier udarbejdet af en international arbejdsgruppe, der har vurderet eksisterende evidens for resuscitation. ERC er en non-profit organisation og EPALS kursus i Danmark skal kun betale et mindre beløb til dækning af kursusmaterialer og administration.

Deltagerbetaling
Deltagelse på et EPALS-kursus koster i Danmark 5.000 kr., hvilket svarer til kursusprisen i en række europæiske lande. Prisen inkluderer ERC’s European Paediatric Life Support provider e-manual, forplejning i forbindelse med kurset, en fælles kursusmiddag samt ved bestået eksamen et ERC-certifikat.

Tilmelding til et EPALS-kursus kan ske via kursuskalender her.

Ved tilmelding på nettet modtages straks en bekræftelse fra ERC om, at tilmelding er modtaget.
Efterfølgende sender kursussekretarietet en mail med oplysninger om betingelse og herunder betaling.
Når betaling er modtaget er endelig optagelse på kurset godkendt.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Betalingen er bindende. Tilbagebetaling kan kun finde sted ved framelding senest 10 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.