Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

ILS-kurser

ILS står for Immediate Life Support. Undervisningen på ILS kurset følger de nyeste internationale retningslinjer for genoplivning af voksne. På ILS-kurset lærer og træner mange faggrupper: Læger, sygeplejersker, ambulancepersonale og andre fra sundhedssektoren en systematisk tilgang til kritisk syge patienter og lærer at behandle hjertestop. Kurset har til formål at gøre deltagerne i stand til at erkende når en patient er akut syg og behøver akut hjælp og at handle tidligt, herunder at påbegynde hjertelungeredning og at bruge en AED (hjertestarter). På ILS-kurset er der særlig fokus på at træne teamsamarbejde og kommunikation.

Undervisningen er interaktiv og simulationsbaseret. Det forventes at kursisterne møder velforberedte op og viden om og erfaring med basal hjertelungeredning, f.eks. i form af HLR/AED kurserne eller lign. kurser i basal hjertelungeredning, er en forudsætning. Der er ingen afsluttende eksamen på kurset, men deltagerne vurderes løbende. En godkendt løbende vurdering medfører at kurset bestås og er en forudsætning for at modtage et kursusbevis.

Kurset afvikles på én dag med ca. 7 timers undervisning fraregnet pauser. Der er plads til max. 24 kursister på et hold bestående af 4 grupper, med max. 6 deltagere i hver gruppe.

Kursusindholdet er standardiseret hvad angår form og indhold, således at der garanteres samme undervisningskvalitet og samme niveau, uanset hvor i verden kurset afholdes. Dette betyder samtidig, at et kursusbevis modtaget i ét land vil blive godkendt i alle øvrige lande.

Et bestået ILS-kursus er i flere lande et formelt uddannelses- og akkrediteringskrav for personale, der indgår i den initiale behandling af hjertestop.

Kursusmateriale udsendes i god tid og indeholder:
En lærebog som er inkluderet i kursusafgiften. Bogen er på 70 sider og er for nuværende på engelsk, men planlægges at udkomme i en oversat version i løbet af foråret 2016. Den gennemgår kort og pædagogisk den relevante teori.

Med kursusmaterialet udsendes også en prætest, der er en skriftlig multiple choice test på dansk og er samtidig tænkt som en hjælp under læsningen af lærebogen.

Målgruppe
Målgruppen for ILS er bred, sammenlignet med de mere avancerede ALS- og EPLS-kurser, der er tiltænkt medlemmer af hjertestopholdene. Mange typer af læger, sygeplejersker, ambulancepersonale, tandlæger og medicinstuderende samt andre, der indgår i teams omkring behandling af kritisk syge patienter og herunder genoplivning af patienter er velkomne.

Kurserne afholdes i øjeblikket to steder i Danmark:

  • Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)
  • MidtSim, Aarhus Universitetshospital, Skejby

På længere sigt forventes kursusaktiviteten udbredt til andre regioner i Danmark, så ILS-kurserne kan afholdes på flere udvalgte hospitaler i Danmark.

Deltagerbetaling
Deltagelse på et ILS-kursus koster i Danmark 2.500 kr. Prisen inkluderer ERC’s Immediate Life Support provider manual, forplejning i løbet af kurset, samt ved bestået kursus et ERC kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding kan ske via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside.

Ved tilmelding på nettet modtages straks en bekræftelse fra ERC om, at tilmelding er modtaget.
Efterfølgende sender kursussekretariatet en mail med oplysninger om betingelse og herunder betaling.
Når betaling er modtaget er endelig optagelse på kurset godkendt og tilmeldingen anses for bindende.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 8 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Styregruppen
ILS-styregruppen hører til under ALS-EPLS-styregruppen, der består af aktive ALS- og EPLS-kursusledere og instruktører udpeget af Dansk Råd for Genoplivning.

Økonomi
ILS-kurserne skal som udgangspunkt være økonomisk selvkørende. Etableringsfasen og de første kurser med udenlandske undervisere bliver gennemført med støtte fra ALS-EPLS styregruppen
Økonomien for ILS-kurserne styres via Dansk Råd for Genoplivnings sekretariat.
Der er ingen royalty-afgift til ERC, men der betales for lærebøgerne og kursusbeviserne via ERC, som sikrer en løbende faglig opdatering.

Yderligere information: www.erc.edu