Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

ILS-kurser

ILS står for Immediate Life Support.

Undervisningen på ILS-kurset følger de nyeste internationale retningslinjer for genoplivning af voksne. På ILS-kurset lærer og træner mange faggrupper: Læger, sygeplejersker, ambulancepersonale og andre fra sundhedssektoren en systematisk tilgang til kritisk syge patienter og lærer at behandle hjertestop, som en del af et hold. Kurset har til formål at gøre deltagerne i stand til at erkende når en patient er akut syg og behøver akut hjælp og at handle tidligt, herunder at påbegynde hjertelungeredning. Der træner i brugen af en AED (hjertestarter) eller en manuel defibrillator afhængig af kursusdeltagernes lokale udstyr. På ILS-kurset er der særlig fokus på at træne teamsamarbejde og kommunikation.

Undervisningen er interaktiv og simulationsbaseret. Det forventes, at kursisterne møder velforberedte op og med viden om, og nogen erfaring i, basal hjertelungeredning. Dette kan være lokal undervisning eller HLR-AED kurser, BLS eller lignende.

Kursusmateriale udsendes i god tid og indeholder:
En lærebog, en ILS manual, der er inkluderet i kursusafgiften. Bogen er på 80 sider og er på dansk. Den gennemgår kort og pædagogisk den relevante teori.
Med kursusmaterialet udsendes også en prætest, der er en skriftlig multiple choice test på dansk og er samtidig tænkt som en hjælp til forberedelse.

En elektronisk præ-test på cosy.erc.edu med personligt log-in udføres inden kurset. Denne test er tænkt som en hjælp til læsning af bogen, og er med til at sikre at kursusdeltagerne møder velforberedt.

Der er ingen afsluttende eksamen på kurset, men deltagerne vurderes løbende. En godkendt løbende vurdering medfører at kurset bestås og er en forudsætning for at modtage et kursusbevis.
Kurset afvikles på én dag med ca. 7 timers undervisning fraregnet pauser. Der er plads til max. 24 kursister på et hold bestående af 4 grupper, med max. 6 deltagere i hver gruppe. Alle undervisere er rutinerede ALS instruktører.

Kursusindholdet er standardiseret hvad angår form og indhold, således at der garanteres samme undervisningskvalitet og samme niveau, uanset hvor i verden kurset afholdes. Dette betyder samtidig, at et kursusbevis modtaget i ét land vil blive godkendt i alle øvrige lande. Et bestået ILS provider kursus er i flere lande et formelt uddannelses- og akkrediteringskrav for personale, der indgår i den initiale behandling af hjertestop.

Målgruppe
Målgruppen for ILS kurser er bred; Alt sundhedsfagligt personale der indgår i den initiale behandling af hjertestop, som sygeplejersker, både på kardiologiske afdelinger, intensiv, anæstesi, akutmodtagelser, samt sengeafdelinger, læger der ikke er en fast del af hjertestopholdet på et hospital, præhospitalt personale som paramedicinere og ambulancebehandlere, samt læge- og sygeplejerstuderende. Alle der i deres daglige arbejde kan komme ud for hjertestop patienter vil have udbytte af kurset.

Såfremt man er en del af et formelt hjertestophold på et hospital er et ALS kursus mere relevant, da dette kursus er målrettet den avancerede hjertestop behandling.

Der afholdes ILS kurser dels som åbne kurser for hospitalspersonale og ambulance personale, dels som lukkede kurser til specifikke grupper.

Aktuelt afholdes de åbne kurser på Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation, Tilmelding til de åbne kurser foregår via ERCs hjemmeside.

De lukkede kurser, afholdes efter behov rundt om i landet og med mere eller mindre specifikke målgrupper. Dette kunne være et kursus målrettet præhospitalt personale, specielle afdelinger, hospitaler eller personalegrupper som for eksempel alment praktiserende læger, lægemiddelvirksomheder der har humane forsøgspersoner. ILS kurset vil også kunne afholdes i Danmark på engelsk og med engelsk kursusmateriale.

Såfremt et mere målrettet kursus måtte have interesse kan der rettes henvendelse til ERC sekretæren.

Deltagerbetaling
Deltagelse på et ILS-kursus koster i Danmark 2.500 kr. Prisen inkluderer ERC’s Immediate Life Support provider manual, forplejning i løbet af kurset, samt ved bestået kursus et ERC kursusbevis.

Tilmelding
Tilmelding kan ske via kursuskalenderen på ERC’s hjemmeside.
Ved tilmelding på nettet modtages straks en bekræftelse fra ERC om, at tilmelding er modtaget.
Efterfølgende sender kursussekretariatet en mail med oplysninger om betingelse og herunder betaling.
Når betaling er modtaget er endelig optagelse på kurset godkendt og tilmeldingen anses for bindende.

Framelding, refusion af kursusgebyr
Refusion af kursusgebyret kan kun finde sted ved framelding senest 8 uger før kursets start. Der tilbydes ikke erstatningskursus. Samme regler gælder ved sygdom.

Styregruppen
ILS-styregruppen hører til under ALS-EPLS-styregruppen, der består af aktive ALS- og EPLS-kursusledere og instruktører udpeget af Dansk Råd for Genoplivning.

Økonomi
ILS-kurserne skal som udgangspunkt være økonomisk selvkørende. Etableringsfasen og de første kurser med udenlandske undervisere blev gennemført med støtte fra ALS-EPLS styregruppen.

Økonomien for ILS-kurserne styres via ALS-styregruppen.

Der er ingen royalty-afgift til ERC, men der betales for lærebøgerne og kursusbeviserne via ERC, som sikrer en løbende faglig opdatering.

Yderligere information: www.erc.edu