Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Uddannelse til instruktør

Alle ERC-instruktører gennemgår et uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløbet begynder med deltagelse på et ERC-kursus. Hvis kursisten gennemfører kurset med gode faglige kvalifikationer og vurderes at besidde de nødvendige menneskelige og pædagogiske egenskaber til at kunne undervise andre, kan kursisten blive inviteret til at deltage på et instruktørkursus. Deltagelse på instruktørkurserne er kun mulig, hvis man inviteres til dette.

På instruktørkurset trænes de pædagogiske principper, der anvendes i undervisningen på ERC’s kurser.

Efter velgennemført instruktørkursus skal den kommende instruktør undervisere superviseret minimum to gange før fuld instruktørstatus opnås.

Det samlede uddannelsesforløb omfatter således velgennemført ERC-kursus, velgennemført instruktørkursus og minimum to superviserede undervisningsgange.