Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Hjertelungeredning

Hvis en person pludselig falder om med hjertestop, skal du ringe 1-1-2 og tilkalde hjælp som det første. Straks derefter går du i gang med hjertelungeredning.

Hvert år dør flere end 4000 personer af hjertestop uden for hospital i Danmark. Mange af dødsfaldene kan forhindres, hvis de tilstedeværende straks begynder hjertelungeredning (HLR). HLR består af to ting: Hjertemassage (der kan få gang i kredsløbet) og kunstigt åndedræt (der får ilt ned i lungerne). Brystkassen på den voksne skal trykkes mindst fem centimeter ned. Hvis du skal redde et barn med hjertestop, skal du nøjes med at trykke brystkassen en tredjedel sammen ved hjertemassagen.

Med HLR vinder du tid og HLR øger chancerne betydeligt for at en efterfølgende behandling med stød fra en hjertestarter (AED) vil virke effektivt – også når det gælder børn.

Særligt om børn

Du bruger en hjertestarter på samme måde på børn over 8 år som på voksne. På børn mellem et og otte år, bør du bruge specielle pads, hvis de er til rådighed. Er hjertestarteren ikke udrustet med særlige pads til børn, bruger du hjertestarteren, som den er.

Læs om den videre behandling i ambulancen eller på hospital: Avanceret genoplivning.

Etik og førstehjælpere

Har du overvejet, hvordan du skal træde til, hvis du er vidne til hjertestop uden for hospital?