Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Etik og genoplivning

Dansk Råd for Genoplivning mener, at debatten om den svære og væsentlige problemstilling er vigtig og vil gerne bidrage til, at debatten så vidt muligt er baseret på den bedst tilgængelige viden og den gældende lovgivning. I debatten er det vigtigt at skelne mellem genoplivning efter hjertestop på hospitalet og genoplivning i det offentlige rum.

Genoplivning i det offentlige rum
Hvis en person falder om med hjertestop uden for hospital, f.eks. på gaden, har alle pligt til at træde til med genoplivning ifølge straffeloven.

Som førstehjælper kan man blive udsat for svære dilemmaer og overvejelser og det kan være godt at være  forberedt på at handle på baggrund af den bedst tilgængelige viden og den gældende lovgivning.

Læs om Førstehjælpere og genoplivning – nej tak , Juni 2018

Genoplivning af ældre
Den enkelte bør kunne beslutte, om man ønsker at blive genoplivet ved hjertestop, men i praksis er det kun er på plejecentre, at man kan
arbejde med en model, hvor den praktiserende læge i samråd med den ældre kan ordinere, at den ældre ikke skal genoplives i tilfælde af hjertestop. Det må aldrig være op til plejepersonale, tilfældige vidner, ambulancefolk eller den ældres familie at skulle tage stilling til, om genoplivning
skal igangsættes.

Læs om debatten omkring nej tak til genoplivning Juli 2016

Læs om den svære situation, hvor en læge vurderer at en borger ikke skal forsøges genoplives Januar 2017