Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Præsentationer fra hjertestarterdagen 2014 på Rigshospitalet

Disse fire foredragsholdere har givet tilsagn til at deres præsentationer fra forelæsningen bliver offentliggjort på DRG´s hjemmeside:

Christian Hassager: Moderne hjertestopbehandling efter hjertestop

Lars Rasmussen: Hjertestop – seneste forskningsresultater

Søren Louman Nielsen: Akutlægebil – Region Hovedstaden

Thea Palsgaard Møller: Debriefing til førstehjælpere – hvad kan man lære