Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Undervisning i Genoplivning

Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) anbefaler, at alle WHOs medlemslande gør undervisning i hjertelungeredning obligatorisk for skolebørn. I erklæringen ”Kids Save Lives” anbefales to timers undervisning i hjertelungeredning årligt fra 12-årsalderen i alle skoler i hele verden.

Dansk Råd for Genoplivning (DRG) støtter op om denne anbefaling, som kan være med til at nå det ambitiøse mål om at fordoble antal overlevende efter pludseligt hjertestop uden for hospital på verdensplan, som er af the Global Resuscitation Alliance.

Materialer til undervisning i genoplivning

TrygFonden har siden 2006 delt gratis klassesæt med ud til Danmarks skoler med bl.a. mannequindukker til undervisning i hjertelungeredning og brug af en hjertestarter.

Det er ikke længere muligt at bestille nye klassesæt. Mange skoler har dog et sæt liggende, som godt kan genbruges. Suppler evt. med nogle af nedenstående materialer:

  • Instruktionsfilm om f.eks. hjertemassage og kunstigt åndedræt
  • Dilemmaspil der lægger op til en kvalificeret diskussion om genoplivning
  • Nogle af de lommefilm, som er produceret af skoleelever

Dansk Råd for Genoplivning planlægger løbende at lancere nye undervisningsmaterialer og -tilbud til brug for undervisning i genoplivning i skolen. For indkøb af suppleringsmaterialer til eksisterende klassesæt henvises til Laerdal.

DRG Kahoot-quiz

Vi har lavet en quiz om hjertestop, som du er meget velkommen til at bruge i din undervisning. Den indeholder spørgsmål til hvad du skal gøre, hvis du ser en persom med hjertestop og om hjerte-lunge-redning generelt.

Adgang til quiz: DRG’s quiz om hjertestop

Hvis du ikke kender Kahoot på forhånd, anbefaler vi at du læser vores vejledning.