Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Nyheder

 • 15.12.2016

  HJERTESTARTERKONFERENCE 2016

  Dansk Råd for Genoplivning var vært for Hjertestarterkonferencen i samarbejde med TrygFonden og Rigshospitalet torsdag den 8. december 2016 kl. 13-17 i auditorium 1 på Rigshospitalet, København. Det var en flot dag, som samlede 160 sundhedsprofessionelle og andre med interesse for genoplivning til en flot dag om forskning på genoplivningsområdet. Nedenfor følger billeder og udvalgte præsentationer […]

 • 13.12.2016

  Afstanden til nærmeste hjertestarter har stor betydning

  Over halvdelen kan overleve et hjertestop, hvis en hjertestarter bliver brugt rettidigt og korrekt. I Danmark bliver en hjertestarter brugt i mindre end 4 % af alle hjertestop. Én af barriererne for at få hjertestartere i brug kan være afstanden til den nærmeste hjertestarter. Resultaterne fra et forskningsprojekt, støttet af Trygfonden, tyder på, at vi […]

 • 11.12.2016

  Om retten til at sige nej tak til genoplivning

  Etisk Råd har fredag den 9.12.16 offentliggjort en udtalelse om livets afslutning, hvor det blandt andet anbefales, at alle borgere bør kunne frabede sig genoplivning ved hjertestop. I debatten om genoplivning er det helt centralt at skelne mellem hjertestop hos personer, der er i omgivelser, hvor deres ønsker til genoplivning er kendt og har været […]

 • 17.10.2016

  En imponerende flot Hjertestarterdag 2016

  Søndag den 16. oktober satte Hjertestarterdagen for fjerde gang genoplivning på dagsordenen i Danmark. Et væld af flotte, gratis arrangementer over hele landet satte fokus på, hvor vigtigt det er at træde til, hvis vi bliver vidner til et hjertestop uden for hospital. Hjertestarterdagen opnåede virkelig flot dækning i medierne med i alt 200 omtaler. […]

 • 14.10.2016

  Indtryk fra den svenske HLR-kongres

  Dansk Råd for Genoplivning deltog på HLR 2016 i Göteborg den 11. og 12. oktober. Det svenske HLR-råd stod bag konferencen, som samlede 2.600 deltagere til to dages tæt program om genoplivning og uddannelse i basal og avanceret genoplivning. Læs beretningen fra sekretariatsleder Lisbet Schønau.

 • 05.10.2016

  At fravælge forsøg på genoplivning

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2016 udgivet en pjece, der er målrettet behandlingssituationer uden for sygehusene og fortæller, hvordan patienter kan fravælge forsøg på genoplivning og hvornår sundhedspersonalet ud fra en helbredsmæssig vurdering kan undlade at forsøge at genoplive. Information har i efteråret 2016 haft fokus på den etiske dimension af genoplivning uden for hospital. […]

 • 09.09.2016

  DRG’s medlemsorganisationer bag hjertestarterdagen.dk

  Hjertestarterdagen (hjertestarterdagen.dk) i Danmark arrangeres som en fælles indsats fra medlemsorganisationerne under Dansk Råd for Genoplivning (DRG) samt TrygFonden. Alle organisationer, patientforeninger og interesseorganisationer stiller frivillig arbejdskraft  til rådighed på dagen til oplysning om genoplivning samt for at lære danskerne hjertelungeredning og hjertestart. Baggrunden for Hjertestarterdagen er, at der hvert år er ca. 400.000 personer i […]

 • 08.09.2016

  Fotoudstilling om at træde til ved hjertestop

  TrygFonden har netop lanceret en ny fotoudstilling, om folk der har trådt til med genoplivning ved hjertestop uden for hospital. Udstillingen skal hjælpe danskerne til at tage stilling: Hvad vil jeg gøre, hvis jeg ser en falde om? Fotoudstillingen kommer rundt i hele landet og kan i øjeblikket ses på Københavns Hovedbanegård og i Bruuns […]

 • 08.09.2016

  Genoplivning på skoleskemaet

  Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) anbefaler, at alle WHOs medlemslande gør undervisning i hjertelungeredning obligatorisk for skolebørn. I erklæringen ”Kids Save Lives” anbefales to timers undervisning i hjertelungeredning årligt fra 12-årsalderen i alle skoler i hele verden. Dansk Råd for Genoplivning (DRG) støtter op om denne anbefaling, som kan være med […]

 • 01.09.2016

  Kræftsygdom påvirker ikke overlevelsen ved hjertestop

  Tidligere eller aktiv kræftsygdom er ikke forbundet med højere dødelighed i forbindelse med genoplivning efter hjertestop udenfor hospital. Beslutningen om at forsøge genoplivning af en person med hjertestop bør derfor ikke påvirkes af, om denne tidligere har haft kræft. Det viser en undersøgelse gennemført af cand. scient., ph.d.-studerende Matilde Winther-Jensen fra Rigshospitalets Hjertecenter. Du kan læse hele artiklen på […]

 • 01.09.2016

  Visitation øger overlevelsen for hjertestoppatienter

  Hurtig adgang til invasivt hjertecenter med dygtige operatører er forbundet med forbedret overlevelse blandt patienter, der får hjertestop udenfor hospital, men der er ingen kobling mellem afstanden til det nærmeste invasive hjertecenter og sandsynligheden for at overleve et hjertestop udenfor hospital. At afstand til et invasivt hjertecenter ikke påvirker overlevelsen understøtter en centraliseret behandling og umiddelbar […]

 • 01.08.2016

  Kend dit redningsnummer

  De grønne skilte med redningsnumre, der findes på næsten alle Danmarks strande, sikrer at hjælpen hurtigt kan nå frem til dig i ulykkestilfælde De fleste strande i Danmark har et grønt skilt med et unikt nummer, du skal oplyse, når du ringer 1-1-2. Hjælpen kan derfor nå hurtigere frem, da Alarmcentralen ved, præcist hvor du […]

 • 17.07.2016

  Vidner og ambulancefolk skal ikke forholde sig til om personer ønsker genoplivning

  De seneste uger har der været debat om retten til at sige nej til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Hos Dansk Råd for Genoplivning er man enig i, at alle har retten til at bestemme over deres eget liv – og dermed sige nej til genoplivning. Men rådet advarer mod en fremtid, hvor vidner eller ambulancefolk, […]

 • 12.07.2016

  Nyrevideret førstehjælpsbog

  Beredskabsforbundets Uddannelsescenter (BFUC) har i april udgivet en revideret førstehjælpsbog En af den nye bogs ændringer i forhold til tidligere udgaver er, at slagtilfælde (apopleksi) har fået mere spalteplads. Det følges op af temadage, hvor instruktører, tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter, opfordres til at opprioritere førstehjælpen ved slagtilfælde i undervisningen. Temadagene afvikles i samarbejde med Hjernesagen. Der […]

 • 09.07.2016

  Alle har retten til at bestemme over eget liv

  DRG anerkender, at alle har retten til at bestemme over eget liv – og dermed også retten til at bestemme, om man vil genoplives. 75% af alle hjertestop sker i private hjem, og hvis hjertestoppet er bevidnet, er vidnet med største sandsynlighed en person, der kender personen med hjertestop. Hvis det er aftalt mellem eksempelvis […]

Side 3 af 512345