Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Repræsentanter

Jens Flensted Hansen Dansk Cardiologisk Selskab, formand i DRG
Ann Hiort Malthesen Dansk Røde Kors, næstformand i DRG
Christian Hassager Dansk Cardiologisk Selskab, kommende formand i DRG
Jesper Kjærgaard Dansk Cardiologisk Selskab, afgående formand i DRG
Jens Roland Hansen Beredskabsstyrelsen, sekretær og kasserer i DRG
Freddy Lippert Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, ERC-repræsentant i DRG
Per Sabro Nielsen Præhospitalet, Region Midtjylland, bestyrelsesmedlem i DRG
Grethe Thomas TrygFonden
Lisbet Schønau DRG, sekretariatschef
Bent Mortensen Beredskabsforbundet
Sussie Bredal Beredskabsforbundet
Hanne Pontoppidan Center for det maritime sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen
Michael Lund Nielsen Center for det maritime sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen
Thomas Egesborg Pedersen Dansk Folkehjælp
Tim Kristensen Dansk Pædiatrisk Selskab
Marco Bo Hansen Dansk Selskab for Akutmedicin
Christian Skjærbæk Dansk Selskab for Akutmedicin
Mogens Zarling Dansk Selskab for Almen Medicin
Lars Bak Nilsen Dansk Selskab for Almen Medicin
Torsten Lauritsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin og Dansk Røde Kors
Majken Frederiksen Dansk Sygeplejeråd
Peter Anthony Berlac Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet, Region Hovedstaden
Poul Anders Hansen Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland
Christina Brønner Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland
Diana Sørensen Falck Danmark A/S
Therese Pulawska Forsvarets Sundhedstjeneste
Hanne Balle Hjerteforeningen
Gunnar Gislason Hjerteforeningen
Dennis Holst Erntgaard Hovedstadens Beredskab
Søren Knap Hovedstadens Beredskab
Olav Øfverlind Pedersen KRK – Grønlands Røde Kors
Ida Thoft Jensen Præhospitalet, Region Midtjylland
Ole Mazur Hendriksen Præhospitalt Center, Region Sjælland
Rene Arne Bergmann Præhospitalt Center, Region Sjælland
Jacob Guldberg Reddernes Landsklub
Torsten Lauritsen Røde Kors
Anders Granholm Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS)
Theo Walther Jensen Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS)
Martin Grum-Nymann Sundhedsplanlægning, Region SydDanmark

For organisationer med to repræsentanter på oversigten, er den nedenstående organisationens faste suppleant.