Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Samarbejdsprojekter

Samarbejde med TrygFonden

DRG har siden 2010 haft et strategisk samarbejde med TrygFonden. I samarbejdet er der fokus på de områder, der følger TrygFondens strategi på fokusområdet Akut Hjælp og DRG’s strategi:

  • Uddanne lægfolk i hjertelungeredning af høj kvalitet og brug af hjertestarter efter de til enhver tid gældende standarder
  • Øge lægfolks muligheder for adgang og kendskab til hjertestarter
  • Koordinere og styrke kommunikationen omkring forskningen på området
  • Understøtte den professionelle indsats på genoplivningsområdet

Læs mere om TrygFonden
Læs mere om Hjertestarter-Netværket

 

Hjertestarterdagen

Hvert år den 16. oktober kan du få repeteret din viden og lære mere om hjertestop og genoplivning til den globale Hjertestarterdag. Siden 2013 har Hjertestarterdagen været med til at ruste danskere til at træde til, hvis de bliver vidne til hjertestop uden for hospital. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag Hjertestarterdagen i Danmark. En lang række organisationer, patientforeninger og virksomheder stiller frivillig arbejdskraft til rådighed på dagen til at oplyse om genoplivning og lære danskerne at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter.

EU-Kommissionen har opfordret medlemsstaterne til at indføre en international hjertestarterdag den 16. oktober for at øge bevidstheden om hjertestop og håndteringen af hjertestop hos den brede offentlighed, læger og andre sundhedsprofessionelle.

Læs mere om Hjertestarterdagen

 

Genoplivningskonference

Hvert år afholder Danske Råd for Genoplivning en konference, hvor den nyeste forskning om genoplivning bliver sat på dagsorden. Se yderligere information under aktiviteter.

 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscication and Emergency Medicine

DRG har indgået et samarbejde med det videnskabelige tidsskrift SJTREM. Tidsskriftet udgiver artikler med den nyeste forskning inden for akutmedicin, traume og genoplivning på det præhospitale område.

Læs mere om SJTREM og find de nyeste artikler