Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Samarbejdsprojekter

Samarbejde med TrygFonden

DRG har siden 2010 haft et strategisk samarbejde med TrygFonden. I samarbejdet er der fokus på de områder, der følger TrygFondens strategi på fokusområdet Akut Hjælp og DRG’s strategi:

  • Uddanne lægfolk i hjertelungeredning af høj kvalitet og brug af hjertestarter efter de til enhver tid gældende standarder
  • Øge lægfolks muligheder for adgang og kendskab til hjertestarter
  • Koordinere og styrke kommunikationen omkring forskningen på området
  • Understøtte den professionelle indsats på genoplivningsområdet

Læs mere om TrygFonden
Læs mere om Hjertestarter-Netværket

 

Hjertestarterdagen

Tirsdag den 16. oktober 2018 kan du få repeteret din viden og lære mere om hjertestop og genoplivning til den europæiske Hjertestarterdag. Siden 2013 har Hjertestarterdagen været med til at ruste danskere til at træde til, hvis de bliver vidne til hjertestop uden for hospital. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag Hjertestarterdagen i Danmark. En lang række organisationer, patientforeninger og virksomheder stiller frivillig arbejdskraft til rådighed på dagen til at oplyse om genoplivning og lære danskerne at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter.

EU-Kommissionen har opfordret medlemsstaterne til at indføre en europæisk hjertestarterdag den 16. oktober for at øge bevidstheden om hjertestop og håndteringen af hjertestop hos den brede offentlighed, læger og andre sundhedsprofessionelle.

Læs mere om Hjertestarterdagen

 

Hjertestarterkonference

Hvert år afholder Danske Råd for Genoplivning en konference, hvor den nyeste forskning om genoplivning bliver sat på dagsorden. Se yderligere information under aktiviteter.