Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen

Ny rapport omhandlende status for førstehjælpsundervisning i den danske folkeskole.

I 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i livreddende førstehjælp er, og hvilke forhold der har betydning for implementering heraf.

Undersøgelsen er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse blandt 9 skoleledere og 16 lærere på otte skoler samt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 611 skoleledere og 663 lærere på i alt 783 folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Den kvalitative undersøgelse blev gennemført i perioden fra november 2012 til og med januar 2013; spørgeskemaundersøgelsen i perioden fra august til og med november 2013.

Mange skoler underviser ikke i livreddende førstehjælp. Ifølge skolelederne har 60 % af skolerne haft undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. klassetrin i skoleårene 2010/11, 2011/12 og/eller 2012/13, og ifølge lærerne er undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. klassetrin enten gennemført eller planlagt blandt 37 % af 9. klasser i skoleåret 2013/2014. Der ses ingen væsentlig forskel mellem folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Læs hele rapporten her: