Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Hjertestarters placering uden for sygehus

Sundhedsstyrelsen har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet anbefalinger for hjertestartere der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalingerne omfatter hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med videre. Rapporten retter sig mod offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere.

I rapporten er der udarbejdet 15 henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger for fire hovedområder: opsætning, registrering, teknologi og information og uddannelse.

Anbefalingerne har været sendt i bred høring hos de videnskabelige selskaber, faglige organisationer og regioner med flere.

Anbefalingerne er blevet opdateret i december 2014, hvor det er blevet præciseret, at hjertestarterne ikke bør låses inde i udendørs skabe, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.

Fra side 28 i Sundhedsstyrelsens rapport:

“Det er centralt, at der er hurtig og uhindret adgang til hjertestartere, og at der ikke er forsinkende faktorer forbundet hermed. Aflåsning af hjertestarterskabe, herunder bl.a. med adgangskode eller lås, må derfor frarådes, da der er risiko for, at adgangen til hjertestarteren forsinkes, hvilket kan have indflydelse på overlevelsesmulighederne.”

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen i 2011 om placering af hjertestartere (AED) uden for sygehuse