Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Resuscitation Academy i Danmark

Direktionerne i de fem præhospitale organisationer i Danmark står bag implementeringen af Resuscitation Academy i Danmark sammen med Dansk Råd for Genoplivning. Implementeringen af Resuscitation Academy i Danmark er støttet af TrygFonden.

Den unikke form på Resuscitation Academy og koblingen til forskning og den nyeste viden på området gør det muligt at bringe den præhospitale praksis i Danmark til det næste niveau. Det ambitiøse mål for Resuscitation Academy og forskningsprotokollen ”10 steps to improve cardiac arrest survival – a nationwide implementation project”. Resulaterne fra Resuscitation Academy i Danmark bidrager til at nå det ambitiøse mål fra the Global Resuscitation Alliance om at øge overlevelsen med 50%.

Det første Resuscitation Academy blev holdt på Københavns Universitet den 30. og 31. oktober 2017 for godt 50 deltagere fra de øverste ledelsesniveauer i de præhospitale organisationer og ambulanceberedskaber i Danmark. Se programmet

Se præsentationerne fra det første Resuscitation Academy i Danmark:

Yderligere materialer