Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Faktaark  |   Log ind

Resuscitation Academy i Danmark

Det første Resuscitation Academy blev holdt på Københavns Universitet den 30. og 31. oktober 2017 for godt 50 deltagere fra de øverste ledelsesniveauer i de præhospitale organisationer og ambulanceberedskaber i Danmark.

Direktionerne i de fem præhospitale organisationer i Danmark står bag implementeringen af Resuscitation Academy i Danmark sammen med organisationen Resuscitation Academy fra Seattle og Dansk Råd for Genoplivning. Resuscitation Academy, Denmark er støttet af TrygFonden.

Den unikke form på Resuscitation Academy og koblingen til forskning og den nyeste viden på området gør det muligt at bringe den præhospitale praksis i Danmark til det næste niveau. Det ambitiøse mål for Resuscitation Academy og forskningsprotokollen ”10 steps to improve cardiac arrest survival – a nationwide implementation project”. Resulaterne fra Resuscitation Academy i Danmark bidrager til at nå det ambitiøse mål fra the Global Resuscitation Alliance om at øge overlevelsen med 50%.

Se programmet for det første Resuscitation Academy i Danmark

Se præsentationerne fra det første Resuscitation Academy i Danmark:

Yderligere materialer