Dansk Råd for Genoplivning indgår samarbejde med Hjerteforeningen om et stort, nyt projekt ”Red Liv” der tilbyder gratis, 30-minutters introduktionskursus i genoplivning til alle landets borgere. Samtidig sigter projektet mod at flere danskere bliver uddannet til at træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop gennem et grundigt 4-timers kursus i genoplivning. Samlet set er Red liv-projektets ambitiøse mål, at flere overlever et hjertestop uden for hospital i Danmark.

Flere danskerne skal kunne genoplive efter hjertestop
I Danmark rammes omkring 4.000 danskere af hjertestop uden for hospitalet og ca. 13% overlever. Hvis en person med hjertestop bliver genoplivet inden for få minutter, øges chancen for at overleve markant. Derfor er det helt centralt, at så mange danskere som muligt er klar til at træde til, hvis de er vidne til et pludselig uventet hjertestop uden for hospital.

I dag træder vidner til med genoplivning i 66% af alle tilfælde af hjertestop uden for hospital. Red Liv-projekt målsætning er at uddanne 30.000 danskere i genoplivning i løbet af projektets første tre år ud fra tanken om, at når man har øvet sig i hjertemassage og kunstigt åndedræt, har man lettere ved at træde til, hvis man pludselig er vidne til en person, der falder om med hjertestop.

DRG udvikler et nyt, kort kursus i genoplivning
Dansk Råd for Genoplivning samarbejder med Hjerteforeningen om at udvikle et sammenhængende koncept. Frivillige fra Hjerteforeningens lokalforeninger bliver uddannede til instruktører, der kan gennemføre et nyudviklet 30 minutters kursus i genoplivning, som er udviklet af Dansk Råd for Genoplivning samt i et 4-timers kursus i hjertelungeredning.

De to kurser følger det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC)s anbefalinger og retningslinjer for uddannelse i hjertelungeredning. Udgangspunktet er at give deltagerne viden om, hvordan de skal give hjertemassage og kunstigt åndedræt og hvordan man bruger en hjertestarter. Deltagerne får mulighed for at træne hjertelungeredning på en træningsdukke og for at se, hvordan en hjertestarter fungerer. Kurset gennemgår desuden, hvordan man undersøger en bevidstløs person med ikke normal vejrtrækning, hvordan man alarmerer 1-1-2 samt væsentlige aspekter omkring sikkerhed.

Det korte kursus appellerer til en bred skare af danskere, fordi kurset på kort tid gør deltagerne i stand til at handle korrekt og livreddende, hvis de bliver vidne til et hjertestop uden for hospital.

Billede 1

Administrerende direktør, Kim Høgh fra Hjerteforeningen og Jens Flensted Lassen, formand for bestyrelsen for Dansk Råd for Genoplivning
ser frem til samarbejdet.