Bliv frivillig førstehjælper

Du kan melde dig som frivillig førstehjælper og gøre en forskel for den person, der falder om med hjertestop uden for hospital. Som frivillig førstehjælper bliver du tilkaldt til at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter, hvis en person falder om med hjertestop i nærheden af dig.

Hjerteløberordningen i Region Hovedstaden og Region Midtjylland
Som hjerteløber melder du dig frivilligt til at løbe ud med en hjertestarter og yde livreddende førstehjælp, hvis 1-1-2 registrerer et hjertestop i nærheden af, hvor du befinder dig. Du tilmelder dig og modtager alarmer via TrygFonden Hjerteløber-appen. Du kan registrere dig som hjerteløber uanset hvor i Danmark, du bor, men du vil kun blive alarmeret til hjertestop i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland. Vi anbefaler, at du har taget et førstehjælpskursus, før du tilmelder dig. Husk, at du skal være 18 år. Læs mere her.

Danmark Redder Liv i Region Sjælland og Region Syddanmark
Som frivillig førstehjælper melder du dig til at løbe ud med en hjertestarter og yde livreddende førstehjælp, hvis 1-1-2 registrerer et hjertestop i nærheden af, hvor du befinder dig. Du tilmelder dig og modtager alarmer via Danmark Redder Liv-appen. Har du en førstehjælpsfaglig uddannelse/arbejde eller et førstehjælpskursus, som er maksimum 2 år gammelt, kan du tilmelde dig direkte. Ellers kan du tilmelde dig et gratis førstehjælpskursus. Husk, at du skal være 18 år. Læs mere her.

1-1-2-akuthjælper og SMS-hjertestop i Region Nordjylland
Som 1-1-2-akuthjælper bliver du uddannet til at varetage hjertestop, akut alvorlig sygdom og småskader med et 24-timers udvidet førstehjælpskursus. Du bliver tilknyttet et akuthjælperdistrikt, som har et akut-skab med udstyr, som du kan anvende, når du bliver tilkaldt til hjertestop. De hjertestartere, der er tilgængelige i området, anvendes ved udkald. Den Præhospitale Virksomhed besøger alle SMS-hjertestopordninger og underviser i hjertelungeredning og brug af en hjertestarter. Læs mere her.