DRG's anbefalinger i forhold til COVID-19

Dansk Råd for Genoplivning (DRG) anbefaler ingen særlige forholdsregler ved genoplivning eller førstehjælp i forhold til COVID-19. DRG opfordrer desuden til, at eventuelle krav og retningslinjer vedrørende COVID-19 fra myndighederne følges. 

Opdateret den 26. januar 2022

DRG's anbefalinger i forhold til COVID-19

Det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC) udgav den 24. april 2020 ’European Resuscitation Council COVID-19 Guidelines’. I det følgende angives Dansk Råd for Genoplivning (DRG)’s anbefalinger for genoplivning baseret på ERC’s anbefalinger og tilpasset danske forhold. Desuden har DRG oversat udvalgte kapitler fra ERC’s COVID-19 guidelines.

Dansk Råd for Genoplivning følger nøje udviklingen af COVID-19 i Danmark og dens indvirkning på samfundet og opdaterer løbende anbefalingerne i forhold til den aktuelle situation.

ANBEFALING TIL LÆGMAND OM GENOPLIVNING

Dansk Råd for Genoplivning anbefaler, at alle borgere fortsat som udgangspunkt skal ringe 1-1-2 ved hjertestop og udføre hjertelungeredning, hvis de bliver vidne til et hjertestop.

Tiden er afgørende ved hjertestop, og jo før du ringer 1-1-2,og træder til med hjertelungeredning og brug af en hjertestarter, des større er chancen for overlevelse.

Supplerende anbefaling, når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19
I forhold til hjertelungeredning skal Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger efterleves, og desuden skal du bruge din dømmekraft. Hvis der er risiko for smitte med COVID-19, eller du af anden grund ikke er i stand til at give kunstigt åndedræt, giv da kun hjertemassage.

Når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19, bør du følge disse retningslinjer:

  • Undersøg vejrtrækning ved at se efter normal vejrtrækning. For at mindske din risiko for smitte, skal du ikke skabe en fri luftvej og ikke placere dit hoved tæt på personens næse og mund for at lytte og føle vejrtrækningen eller skabe en fri luftvej.
  • Overvej at placere et stykke stof over personens mund og næse, og brug evt. mundbind, før du giver hjertemassage og bruger en hjertestarter. Det kan være med til at mindske din risiko for smitte.
  • Vask hænder grundigt med sæbe og vand eller desinficér dem med alkoholbaseret håndsprit efter at have givet hjertelungeredning. Bestil evt. tid til test for COVID-19.

Opdateret den 6. april 2021

ANBEFALING OM ERC-KURSER I GENOPLIVNING

Undervisning i genoplivning for lægmand
DRG anbefaler, at kurser i genoplivning følger de gældende krav fra myndighederne, herunder regeringens rammeaftale for genåbning af Danmark pr. 22. marts 2021. Læs mere her

Uddannelse af instruktører
Deltagere på ERC-kurser har fået forlænget deres status som instruktørpotentiale og instruktørkandidat 1 år under COVID-19 epidemien, til at færdiggøre deres uddannelse til kommende ERC-instruktører.

Opdateret den 6. april 2021

ANBEFALING OM FØRSTEHJÆLP

Dansk Råd for Genoplivning anbefaler, at alle borgere fortsat som udgangspunkt træder til med førstehjælp eller tilkalder professionel hjælp, hvis en person kommer til skade eller bliver akut syg.

Supplerende anbefaling, når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19
I forhold til førstehjælp skal Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger efterleves, og desuden skal du bruge din dømmekraft.

Når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19, bør du følge disse retningslinjer:

  • Hvis det er muligt, ifør dig personlige værnemidler (handsker samt evt. maske og briller eller visir), før du rører den tilskadekomne.
  • Overvej at placere et stykke stof over personens mund og næse, før du giver førstehjælp. Det kan være med til at mindske din risiko for smitte.
  • Fjern og smid alle eventuelt anvendte personlige værnemidler ud efter du har givet førstehjælp. Vask hænder grundigt med sæbe og vand eller desinficér dem med alkoholbaseret håndsprit og vask alt dit tøj, så snart det er muligt. Bliv evt. testet for smitte ved at kontakte din læge eller den regionale vagtlægeordning.

Opdateret den 8. december 2020

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDSPERSONALE OM AVANCERET GENOPLIVNING AF VOKSNE MED BEKRÆFTET ELLER BEGRUNDET MISTANKE OM COVID-19

Opdateret den 16. oktober 2020