ERC guidelines - europæiske guidelines for genoplivning

Hvert femte år udgiver det Europæiske Råd for Genoplivning, ERC, nye evidensbaserede anvisninger til, hvordan genoplivning bør praktiseres, og hvordan undervisning bør foregå. De europæiske guidelines er udarbejdet af ERC og den internationale organisation International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), der monitorerer og vurderer den aktuelle videnskabelige evidens på genoplivningsområdet.

Dansk Råd for Genoplivning er det nationale råd under ERC og udarbejder en dansk, lægefaglig oversættelse af De Europæiske Guidelines. Oversættelsen gør, at DRG’s medlemsorganisationer har let adgang til retningslinjerne og mulighed for kontinuerligt at sikre opdateret kursus- og undervisningsmateriale i forhold til de nyeste retningslinjer.