Hjerteløberordningen

Det er aftalt mellem Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning at alle instruktører på genoplivnings- og førstehjælpskurser frit kan benytte denne powerpoint-præsentation, som Dansk Råd for Genoplivning har udarbejdet med beskrivelse af Hjerteløberordningen

Formålet med den fælles præsentationen er gøre det for instruktører at præsentere TrygFondens Hjerteløberordning på kurserne, så det bliver så let som muligt for danskere at tage stilling til, om de vil tilmelde sig via www.hjerteløber.dk