For fagfolk

Hvert femte år udgiver Europæisk Råd for Genoplivning nye guidelines for genoplivning. Dansk Råd for Genoplivning oversætter disse guidelines, så alle har let adgang til dem og mulighed for at sikre opdateret kursus- og undervisningsmateriale. Se de nyeste guidelines.

Dansk Råd for Genoplivning har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet et faktaark om hjertestop, der præsenterer de nyeste tal og eksisterende viden på hjertestopområdet i Danmark. Find faktaarket her.

Find foldere og plakater med flowcharts om avanceret genoplivning for fagfolk, der er udgivet af Europæisk Råd for Genoplivning og oversat af Dansk Råd for Genoplivning.

Pit Crew Modellen er et nationalt princip for samarbejde ved hjertestop udenfor hospital i Danmark. Læs mere om Pit Crew Modellen her eller se undervisningsfilm om modellen.

Overlevelseskæden består af fire led, der illustrerer, hvad der skal gøres, hvis en person falder om med pludseligt hjertestop uden for hospitalet. Alle fire led har afgørende betydning for overlevelsen. Læs mere om overlevelseskæden og download overlevelseskæden som billede-fil.

Dansk Råd for Genoplivning afholder og deltager hvert år i en række videnskabelige aktiviteter på genoplivningsområdet. Læs mere om aktiviteterne her

Dansk Hjertestopregister samler data fra de fem regionale akutberedskaber om hjertestop uden for hospital i Danmark. Data har været indsamlet siden 2001. Læs mere om Dansk Hjertestopregister og find årsrapporter.