Uddannelse til instruktører

Alle ERC-instruktører gennemgår et uddannelsesforløb, der begynder med deltagelse på et 4 timers ERC-kursus i hjertelungeredning og brug af en hjertestarter. Hvis man gennemfører kurset med gode faglige kvalifikationer og vurderes at besidde de nødvendige menneskelige og pædagogiske egenskaber, kan kursisten blive inviteret til at deltage på et instruktørkursus. Man kan kun deltage på instruktørkurserne, hvis man inviteres.

På instruktørkurset trænes de pædagogiske principper, der anvendes i undervisningen på ERC’s kurser. Efter velgennemført instruktørkursus skal den kommende instruktør undervise superviseret minimum to gange for at blive instruktør. Det samlede uddannelsesforløb består altså af et velgennemført ERC-kursus, velgennemført instruktørkursus og minimum to superviserede undervisningsgange.