Livet efter hjertestop

Flere og flere mennesker overlever i dag et hjertestop i Danmark, men for mange kan det være svært at fortsætte det liv, de levede før hjertestoppet. 

Rehabilitering med fokus på livskvalitet for hjertestopoverlevere
REPHA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) tilbyder et gruppebaseret rehabiliteringsophold for hjertestopoverlevere og deres pårørende, som stadig har følger af det og som har brug for viden og inspiration til at komme videre i livet efter hjertestop. Målet med opholdet er at hjælpe hjertestopoverleveren og de nære pårørende til et godt liv med færrest mulige følger efter hjertestoppet. Det er gratis at deltage. 

Du kan læse mere om opholdet i deres folder og brochure og på REHPAs hjemmeside.