DRG anerkender, at alle har retten til at bestemme over eget liv – og dermed også retten til at bestemme, om man vil genoplives.

75% af alle hjertestop sker i private hjem, og hvis hjertestoppet er bevidnet, er vidnet med største sandsynlighed en person, der kender personen med hjertestop. Hvis det er aftalt mellem eksempelvis to ægtefæller, at man ikke ønsker genoplivning, så skal vidnet (ægtefællen) blot undlade at ringe 1-1-2. Hvis først man igangsætter det danske akutberedskab – som er et af verdens bedste – så vil beredskabet gøre sit bedste for, at personen med hjertestop overlever.

DRG ønsker ikke en fremtid, hvor vidner, der træder til, først skal forholde sig til, om personen med hjertestop ønsker genoplivning eller ej.

DRG’s holdning er, at den enkelte skal kunne beslutte, om vedkommende ønsker at blive genoplivet ved hjertestop, men vi mener også, at det i praksis kun er på plejecentre, at man kan arbejde med en model, hvor den praktiserende læge i samråd med den ældre kan ordinere, at den ældre ikke skal genoplives i tilfælde af hjertestop. Det må aldrig være op til plejepersonale, tilfældige vidner, ambulancefolk eller den ældres familie at skulle tage stilling til, om genoplivning skal igangsættes.

Du kan læse mere om DRG’s holdning her.