The New England Journal of Medicine, der er et af verdens mest respekterede og citerede medicinske tidsskrifter har netop udgivet et dansk studie om betydningen af, at vidner træder til med genoplivning ved hjertestop uden for hospital sammenholdt med langtidsfølger efter hjertestop.

Artiklen, der er skrevet af Kristian Kragholm, bygger på tal fra Dansk Hjertestopregister fra 2001-12. Studiet viser, at når vidner træder til med hjertelungeredning og stød med hjertestarter, er der mindre risiko for følgevirkninger som hjerneskade og efterfølgende behov for pleje på f.eks. plejehjem. Den generelle overlevelse er også højere.

Læs mere hos The New England Journal of Medicine hvor du også kan se en film, der forklarer studiet på to minutter.

NEJM2 NEJM1