De europæiske retningslinjer om førstehjælp fra 2015 er nu oversat til dansk og frit tilgængelige online hos både Dansk Råd for Genoplivning (DRG) og Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC).

ERC Guidelines 2015 beskriver en evidensbaseret eller generelt accepteret måde, hvorpå genoplivning kan udføres sikkert og effektivt.

ERC samarbejder med den internationale organisation International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) om at monitorere og vurdere den videnskabelige evidens på genoplivningsområdet og udgiver hvert femte år internationale guidelines. For første gang udgav ERC i 2015 et kapitel om førstehjælp.

Denne danske oversættelse af ERC Guidelines 2015 om førstehjælp er sket i regi af DRG, som er en del af ERC og efter aftale med ERC.

Se den danske oversættelse her.