Tallene viser en historisk positiv udvikling – flere danskere træder til med hjælp ved hjertestop uden for hospital, og flere overlever.

Inden for de seneste ti år er der sket en fordobling i antallet af hjertestop, hvor der er ydet livreddende førstehjælp inden ambulancens ankomst.

Læs hele nyheden på Dagens Medicin