I 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Denne rapport præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i livreddende førstehjælp er, og hvilke forhold der har betydning for implementering heraf. Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse, begge blandt skoleledere og lærere på både folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Det er vores håb, at undersøgelsens resultater vil kvalificere arbejdet med at få udbredt og forbedret undervisning i livreddende førstehjælp på landets skoler og på en måde som understøtter de forhold, som skoleledere og lærere peger på er vigtige for en succesfuld implementering.

Her kan du læse hele rapporten hos Center for Interventionsforskning