Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) anbefaler, at alle WHOs medlemslande gør undervisning i hjertelungeredning obligatorisk for skolebørn. I erklæringen ”Kids Save Lives” anbefales to timers undervisning i hjertelungeredning årligt fra 12-årsalderen i alle skoler i hele verden.

Dansk Råd for Genoplivning (DRG) støtter op om denne anbefaling, som kan være med til at nå det ambitiøse mål om at fordoble antal overlevende efter pludseligt hjertestop uden for hospital på verdensplan, som blev sat af Global Resuscitation Alliance i juni 2016.

Læs ERCs erklæring ”Kids Save Lives” eller den danske oversættelse.