Du kan læse et danske resumé med de væsentligste ændringer og highlights her ERC Guidelines 2015 Dansk resume

Resume´et indeholder de væsentligste ændringer, derudover vil alle algoritmer blive oversat til dansk og være tilgængelig på hjemmesiden til at kunne downloades og bruges snarest.

Der vil desuden blive lavet nye danske foldere om genoplivning af voksne og børn.

Arbejdet med at oversætte til dansk, er gjort af en gruppe nedsat af DRG, bestående af Jens Flensted Lassen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert samt formændene for de enkelte ERC-kursus styregrupper, dvs. Jens Roland (HLR-AED-kurser), Jens Rosenberg (ALS-kurser), Torsten Lauritsen (EPLS-kurser), Nana Maymann-Holler (ETC-kurser), Birgitte Riis Andersen(ILS-kurser) og Anne Lippert (GIC-kurser)