På baggrund af en uheldig hændelse er Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjertestartere placeret uden for sygehus blevet opdateret i december 2014, hvor det er blevet præciseret, at hjertestarterne ikke bør låses inde i udendørs skabe, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.

Side 28.

Det er centralt, at der er hurtig og uhindret adgang til hjertestartere, og at der ikke

er forsinkende faktorer forbundet hermed. Aflåsning af hjertestarterskabe, herunder

bl.a. med adgangskode eller lås, må derfor frarådes, da der er risiko for, at adgangen

til hjertestarteren forsinkes, hvilket kan have indflydelse på overlevelsesmulighederne.

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen i 2011 om placering af hjertestartere (AED) uden for sygehuse: