Dansk Råd for Genoplivning var repræsenteret i Sverige ved deres årlige konference om genoplivning, hvor der var specielt fokus på overlevelse efter drukning og selvfølgelig fokus på at forebygge drukneulykker. Det var en tværfaglig konference med 416 deltagere.

Majken Dam Frederiksen, præsenterede DRG, da hun gennem flere år har repræsenteret  DRG i et nationalt netværk for Vand- og badesikkerhed i Danmark. Leder for Trygfondens kystlivredning deltog også og er også en del af netværksgruppen.

Vi kunne konstatere at vi er nået langt inden for området i Danmark på nogle områder og er bagefter på andre områder.

I Sverige er der kun en strand med livreddere om sommeren, hvor vi har rigtig mange i Danmark. Den initielle behandling af den druknede er af afgørende betydning, så man opfordrede især til at alle forældre skulle lære HLR for at kunne hjælpe sine børn.