På vegne af de fem regionale akutberedskaber og TrygFonden præsenterede DRGs sekretariat i weekenden 14.-15. april implementeringen af Resuscitation Academy i Danmark og ideen om at overføre “Ten Steps to Improve Cardiac Arrest Survival”, som er udviklet af the Global Resuscitation Alliance, GRA til strokeområdet.

Resuscitation  Academy, Denmark
Sekretariatschef Lisbet Schønau beskrev Resuscitation Academy, Denmark som et redskab til et systematisk samarbejde på nationalt plan for at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital.

Konceptet bag Resuscitation Academy er udviklet i Seattle, King County siden 2008. Her er overlevelsen efter hjertestop uden for hospital  i dag en af de højeste i verden. Resuscitation Academy Denmark samler ledere og direktører for de regionale akutberedskaber og ambulanceoperatører om en systematisk gennemgang af, hvilke parametre, der kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i egen praksis. Denne gennemgang sker i henhold til hvert trin i “Ten Steps to Improve Cardiac Arrest Survival”, som er udviklet af the Global Resuscitation Alliance. Læs mere om Resuscitation Academy, Denmark

Utstein on Emergency Stroke Care
For både hjertestop uden for hospital og for stroke gælder, at hvert minut tæller, at det er vigtigt, at befolkningen kender symptomer og reagerer på dem. Til juni planlægges et møde på Utstein Kloster, hvor det diskuteres, hvordan “Ten Steps to Improve Cardiac Arrest Survival”, som er udviklet af the Global Resuscitation Alliance, GRA kan overføres til strokeområdet.

Dansk Råd for Genoplivning organiserer the First Utstein Meeting on Emergency Stroke Care, som samler ca. 30 internationale eksperter med baggrund i både EMS og neurologi samt en række organisationer.
Globalt netværk arbejder for at flere overlever hjertestop

Global Resuscitation Alliance er et globalt netværk, der arbejder for det fælles mål at øge overlevelsen efter pludseligt uventet hjertestop med 50 procent.  Læs mere på www.globalresuscitationalliance.org