I en ny statusartikel i Ugeskrift for læger gennemgår førende læger fra Rigshospitalet en række nye hospitalsbehandlinger til patienter med hjertestop.

Behandling af patienter med hjertestop følger Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer, der er baseret på guidelines fra European Resuscitation Council (ERC). ERCs retningslinjer beskriver, hvordan avanceret hjerte-lunge-redning (aHLR) kan udføres sikkert og effektivt på baggrund af en nøje gennemgang af eksisterende evidens.

Statusartiklen fra Ugeskrift for Læger opsummerer en række avancerede eksperimentelle hjertestopbehandlinger på hospital, som kan bruges i situationer, hvor genoplivningsalgoritmens sædvanlige behandlingsmuligheder er udtømt.

Læs artiklen på http://ugeskriftet.dk/videnskab/nye-behandlinger-til-patienter-med-hjertestop