Beredskabsforbundets Uddannelsescenter (BFUC) har i april udgivet en revideret førstehjælpsbog

En af den nye bogs ændringer i forhold til tidligere udgaver er, at slagtilfælde (apopleksi) har fået mere spalteplads. Det følges op af temadage, hvor instruktører, tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter, opfordres til at opprioritere førstehjælpen ved slagtilfælde i undervisningen. Temadagene afvikles i samarbejde med Hjernesagen.

forside

Der er en god grund til opprioriteringen. I Danmark rammes 12.000 – 14.000 personer hvert år af et slagtilfælde (tallet er stigende med højere levealder). Mere end 2/3 af tilfældene rammer personer over 65 år. Ca. 40% dør inden for et år efter slagtilfældet, ca. 30% overlever uden væsentlige hjerneskader, mens 30% (mere end 4.000 personer hvert år) får varige svære hjerneskader. Halvdelen af de hjerneskadede kommer på plejehjem, halvdelen får betydelige hjælpeforanstaltninger i eget hjem. Apopleksipatienter er den gruppe patienter, der samlet set kræver flest plejeressourcer i Danmark.

Hvis personer med slagtilfælde kommer hurtige under hospitalsbehandling, kan både antallet af dødsfald og hjerneskadernes omfang nedsættes. For at opnå det, er det vigtigt, at lægfolk opdager symptomerne på slagtilfælde, og tilkalder hjælp (1-1-2) hurtigt. Udover undervisning i kendskab til symptomerne, anbefaler ERC Guidelines, at lægfolk undervises i at bruge en undersøgelsesmodel, som nu er medtaget i BFUC’s førstehjælpsbog og undervisningsmaterialer. Modellen kaldes i Guidelines FAST (Face, Arms, Speech, Time to call), men betegnelsen bruges ikke i førstehjælpsbogen, hvor udenlandske betegnelser i videst muligt omfang er undgået.

Modellens trin i bogen (med forklaring) er:

  1. Ansigt: Bed den syge vise sine tænder (eller smile), og se efter skævhed i ansigtet.
  2. Arme: Bed den syge lukke øjnene og holde begge arme strakt ud foran sig. Se efter, om armene bevæger sig uens (se nedenstående tegning).
  3. Tale: Bed den syge sige en simpel sætning, f.eks.: ”Ingen roser uden torne”. Lyt efter, om den syge udtaler sætningen korrekt.

Hvis blot én af de tre tests antyder slagtilfælde, tilkaldes straks hjælp ved at ringe 1-1-2. Deltagere i et førstehjælpskursus får dermed en viden om, at tegn på slagtilfælde antyder en lige så farlig tilstand som tegn på f. eks. blodprop i hjertet.

169_lille

 

Bogen er normalt ikke til salg, men udleveres på kurser, afholdt af BFUC. Særligt interesserede kan imidlertid købe bogen ved henvendelse til BFUC. Kontaktoplysninger findes på BFUC’s hjemmeside.