Etisk Råd har fredag den 9.12.16 offentliggjort en udtalelse om livets afslutning, hvor det blandt andet anbefales, at alle borgere bør kunne frabede sig genoplivning ved hjertestop.

I debatten om genoplivning er det helt centralt at skelne mellem hjertestop hos personer, der er i omgivelser, hvor deres ønsker til genoplivning er kendt og har været diskuteret med egen læge og hjertestop hos personer, hvor man ikke kender deres holdning.

Hvis man bliver vidne til, at en person pludselig falder om med hjertestop, skal man ikke tøve med at træde til med genoplivning, fordi hvert minut tæller for at overleve et hjertestop.

Læs DRGs holdning til debatten om retten til at sige nej til genoplivning