Nyt og avanceret europæisk kursus tilbydes læger og sygeplejersker på traumecentrene og akutmodtagelserne
Som noget helt nyt tilbydes danske læger og sygeplejersker, som modtager og behandler svært tilskadekomne traumepatienter, et nyt og særligt avanceret kursus, European Trauma Course (ETC). Kurset har fokus på teamledelse og teamarbejde, og i denne uge er et hold af 24 erfarne læger og sygeplejersker fra hele landet på kursus, hvor nogle af de mest erfarne eksperter på området fra Europa underviser.

Læs pressemeddelelsen