Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning har pr. 5. juli 2018 indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.

“Samarbejdet giver mulighed for at udnytte synergier imellem de to råd mellem i det vigtige arbejde for at forbedre behandling, livskvalitet og overlevelse for personer der rammes af pludselig sygdom eller tilskadekomst i Danmark” siger formand for Dansk Førstehjælpsråd Thomas Egesborg Pedersen.

Jens Flensted Lassen, der er formand for Dansk Råd for Genoplivning supplerer: “Det nye samarbejde er et vigtigt skridt, som blandt andet giver mulighed for at øge befolkningens færdigheder inden for førstehjælp og genoplivning i Danmark, at arbejde for ensartet sprogbrug på området samt endelig udvikle uddannelsesområdet”. Begge formænd ser frem til et godt samarbejde.

 

 

Dansk Førstehjælpsråd er et råd, bestående af udbydere af førstehjælpsundervisning, der arbejder på tværs af konkurrencemæssige forhold for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder en effektiv og rigtig førstehjælp ved sygdom eller ulykker.

Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig organisation, der pt. består af 24 medlemsorganisationer, herunder lægevidenskabelige selskaber, med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning. DRG har til formål at rådgive og samarbejde med organisationer og sundhedsfaglige myndigheder inden for såvel basal som avanceret hjertelungeredning og er en del af det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC)