Onsdag den 5. december 2018 samler Genoplivningskonferencen for tredje gang undervisere, sundhedsprofessionelle, forhandlere, studerende og andre med interesse for genoplivning til en spændende dag om den nyeste forskning, diskussion og netværk.

Etik og genoplivning
Årets konference, der bliver afholdt på Rigshospitalet i København, sætter fokus på etik og genoplivning under overskriften ’Skal alle altid genoplives?’.
Gennem oplæg og diskussioner vil vi belyse de etiske perspektiver set med borgerens, sygeplejerskens, paramedicinerens og lægens øjne.

”Genoplivning går hånd i hånd med etiske overvejelser om, hvordan man bør handle i givne situationer. Det vil vi gerne sætte fokus på med årets konference, der kommer hele vejen omkring det, vi kan kalde genoplivningskæden – lige fra hjerteløberen til hospitalslægen,” siger professor, dr.med. Christian Hassager, der er medlem af bestyrelsen for Dansk Råd for Genoplivning og med til at planlægge konferencen.

Vær med til at præge debatten
Som deltager får du mulighed for at give dit eget bud på, hvilke forudsætninger der er vigtige for at træffe valg om genoplivning. I løbet af dagen vil forskere og fagpersoner diskutere konkrete etiske spørgsmål i en paneldebat med input fra salen.

”Vi glæder os til at sætte rammerne omkring den nyeste forskning og viden inden for genoplivning, så den nye viden kan komme ud og leve i praksis. Derudover har vi god erfaring med, at konferencen skaber netværk på tværs af faggrupper,” siger Christian Hassager.

Tilmeld dig konferencen
Genoplivningskonferencen bliver holdt onsdag den 5. december 2018 kl. 10-17 på Rigshospitalet, Auditorium II.
Læs mere om årets Genoplivningskonference 2018 her – og tilmeld dig via dette link.