TrygFonden har støttet implementeringen af Resuscitation Academy i Danmark med godt en mio. kr. Resuscitation Academy kobler international forskning med den nyeste viden på området med målsætningen om at bringe den præhospitale praksis i Danmark til det næste niveau. Resultaterne fra Resuscitation Academy i Danmark bidrager til at nå det ambitiøse mål fra the Global Resuscitation Alliance om at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital med 50%.

Direktionerne i de fem præhospitale organisationer er gået sammen med Resuscitation Academy fra EMS King County i Seattle og Dansk Råd for Genoplivning om at implementere Resuscitation Academy i Danmark. Det første Resuscitation Academy i Danmark blev afholdt på Københavns Universitet den 30. og 31. oktober 2017 med deltagelse af 50 særligt inviterede deltagere fra de øverste niveauer i de fem, regionale præhospitale organisationer og fra ambulanceoperatørerne i Danmark til to dages oplæg og diskussion af den nyeste forskning og erfaring inden for genoplivning i klinisk praksis. Oplægsholderne kom fra Seattle/USA, Singapore, Skotland, Tyskland og fra American Heart Association (AHA). Efter det første Resuscitation Academy har de fem præhospitale organisationer og ambulanceoperatørerne i Danmark vedtaget at implementere konkrete forskningsresultater og igangsætte nye udviklings- og forskningsprojekter.

Dansk Råd for Genoplivning og de fem regionale, præhospitale organisationer takker TrygFonden for den generøse støtte og opbakning.

Læs mere om Resuscitation Academy