Direktionerne i de fem præhospitale organisationer i Danmark er gået sammen med organisationen Resuscitation Academy fra Seattle og Dansk Råd for Genoplivning om at implementere Resuscitation Academy i Danmark. Resuscitation Academy præsenterer den nyeste internationale viden på området for de øverste ledelsesniveauer i de præhospitale organisationer og ambulanceberedskaber og støtter den lokale implementering af tiltag til monitorering og udvikling på det præhospitale område. Resuscitation Academy, Denmark er støttet af TrygFonden.

Første Resuscitation Academy afholdes på Københavns Universitet i oktober 2017
Det første Resuscitation Academy i Danmark blev afholdt i Mærsk Tårnet på Københavns Universitet den 30. og 31. oktober for de øverste ledelsesniveauer i de præhospitale organisationer og ambulanceberedskaber.

Læs mere om det første Resuscitation Academy i Danmark

Redskaber til implementering
Resuscitation Academy skaber rammerne for et beslutningsdygtigt forum på tværs af de fem regioners akutberedskaber, der mødes regelmæssigt over den tre-årige implementeringsperiode for at udveksle status og erfaringer med regionale præhospitale udviklingsinitiativer og sikrer støtte til videreudvikling i akutberedskaberne.

Konceptet bygger på at dele bedste praksis i de danske regionale akutberedskaber og få inspiration udefra for derefter at tilpasse egen praksis ved at identificere mulige forbedringer og implementere disse og koordinereindsatsen med de øvrige regionale akutberedskaber. På Resuscitation Academy vil internationale, akutmedicinske eksperter bidrage med den nyeste viden og demonstrere den bedste praksis inden for præhospital behandling af hjertestop uden for hospital.

Danmark som foregangsland
Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med at optimere den præhospitale behandling og øge overlevelsen ved pludselig hjertestop uden for hospital.  De seneste 15 år er overlevelsen efter hjertestop forbedret markant, hvilket skyldes en målrettet indsats med at engagere danskerne i hjerte-lungeredning og en massiv udvikling inden for præhospital behandling. I dag ligger overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark på 13% til sammenligning med 4% i 2003.