Dansk Råd for Genoplivning har med støtte fra TrygFonden ansat Røskva Winthereig og Ida Zirle Munch Jacobsen. Røskva og Ida skal være med til at opbygge og udvikle en ny, stor indsats på stroke-området i arbejdet for, at flere overlever et stroke med bevaret livskvalitet. Udvidelsen af sekretariatet styrker samtidig DRGs arbejde for, at flere danskere træder til med genoplivning, og flere overlever et hjertestop uden for hospital.

Mød DRGs nye ansatte
Røskva kommer fra en stilling i Dansk Sygeplejeråd og har tidligere været ansat i Hjerteforeningen og kommunikationsbureauet Operate. Hun er en stærk kommunikatør med fokus på sprog og samarbejde. Med sine færøske rødder kommer Røskva til at tilføre et frisk islæt og en solid basis til DRGs sekretariat.

Ida har syv års erfaring med at udvikle og gennemføre projekter,  arbejde med adfærdsændrende kampagner og varetage interesser på tværs af organisationer. Hun har tidligere arbejdet for bl.a. Amnesty International, Danske SOSU-skoler samt Undervisningsministeriet, hvilket også har givet hende en stærk profil omkring interessevaretagelse og samarbejde på tværs af organisationer.

Ida og Røskva glæder sig til at arbejde for, at flere overlever hjertestop og stroke med bevaret livskvalitet, når de starter i sekretariatet onsdag den 2. maj 2018.

To dygtige kapaciteter
De to nye medarbejdere er udvalgt fra et stærkt ansøgerfelt med over 200 ansøgninger. ”Ansættelsen af Røskva og Ida i DRGs sekretariat kommer både til at styrke rådets arbejde for at koordinere indsatsen på genoplivningsområdet og udviklingen af nye indsatser på strokeområdet” siger Jens Flensted Lassen, der er formand for Dansk Råd for Genoplivning. Ansættelsesudvalget til de to nye stillinger bestod udover formand Jens Flensted Lassen af sekretær Jens Roland Hansen, sekretariatschef Lisbet Schønau, projektchef Grethe Thomas fra TrygFonden samt en repræsentant fra kommunikationsbureauet Mannov.

Ny, stor indsats på stroke-området
Indsatsen på strokeområdet sigter mod at fortsætte den kulturelle norm i Danmark om at træde til og hjælpe medmennesker med symptomer på stroke. Erfaringerne fra hjertestopområdet viser, at det kræver et langsigtet arbejde og en vedvarende indsats gennem en lang periode at opnå dette.

Med et styrket sekretariat, bliver Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden endnu stærkere i arbejdet for, at borgerne reagerer hurtigt ved symptomer på stroke og får en hurtig behandling.” siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Der er tale om en mangeårig indsats, der sigter mod dels at optimere strukturelle forhold på strokeområdet i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere og dels at skabe en stabil adfærdsændring gennem en vedvarende kommunikativ indsats, der hjælper borgerne til at reagere hurtigt på symptomer på stroke.