Hurtig adgang til invasivt hjertecenter med dygtige operatører er forbundet med forbedret overlevelse blandt patienter, der får hjertestop udenfor hospital, men der er ingen kobling mellem afstanden til det nærmeste invasive hjertecenter og sandsynligheden for at overleve et hjertestop udenfor hospital.

At afstand til et invasivt hjertecenter ikke påvirker overlevelsen understøtter en centraliseret behandling og umiddelbar efterbehandling af disse patienter. Det er et kraftigt argument for at fastholde den nuværende strategi med centralisering med højvolumen hjertecentre, hvor den rette kompetence er til stede,« siger læge, ph.d. Tinne Tranberge fra Forskningsenheden for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om afstand fra hvor hjertestoppet finder sted, til et invasivt hjertecenter med adgang til akut KAG, ballonudvidelse etc. kan kobles til overlevelsen blandt hjertestoppatienter. Du kan læse hele artiklen på Dagens Medicin.