Repræsentanter

Jens Flensted Hansen Dansk Cardiologisk Selskab, formand i DRG’s bestyrelse
Ann Hiort Malthesen Dansk Røde Kors, næstformand i DRG’s bestyrelse
Christian Hassager Dansk Cardiologisk Selskab, kommende formand i DRG’s bestyrelse
Jesper Kjærgaard Dansk Cardiologisk Selskab, afgående formand i DRG’s bestyrelse
Jens Roland Hansen Sekretær og kasserer i DRG’s bestyrelse
Freddy Lippert Region Hovedstadens Akutberedskab
Per Sabro Nielsen Præhospitalet, Region Midtjylland, bestyrelsesmedlem i DRG’s bestyrelse
Grethe Thomas TrygFonden, bestyrelsesmedlem i DRG’s bestyrelse
Lisbet Schønau DRG, sekretariatschef, observatør i DRG’s bestyrelse
   
Peter Anthony Berlac Region Hovedstadens Akutberedskab
Niels Mørup Beredskabsforbundet
Tine Overby Beredskabsstyrelsen
Hanne Pontoppidan Center for det maritime sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen
Michael Lund Nielsen Center for det maritime sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen
Thomas Egesborg Pedersen Dansk Folkehjælp
Tim Kristensen Dansk Pædiatrisk Selskab
Jesper Wamberg Dansk Selskab for Akutmedicin
Christian Skjærbæk Dansk Selskab for Akutmedicin
Torsten Lauritsen Dansk Røde Kors
Rasmus Philip Nielsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Asger Granfeldt Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Majken Frederiksen Dansk Sygeplejeråd
Poul Anders Hansen Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland
Christina Brønner Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland
Teis Krag Falck Danmark A/S
Lars Thesbjerg Kofoed Forsvarets Sundhedstjeneste
Susanne Bach Lausten Forsvarets Sundhedstjeneste
Hanne Balle Hjerteforeningen
Gunnar Gislason Hjerteforeningen
Dennis Holst Erntgaard Hovedstadens Beredskab
Søren Knap Hovedstadens Beredskab
Olav Øfverlind Pedersen KRK – Grønlands Røde Kors
Ida Thoft Jensen Præhospitalet, Region Midtjylland
Ole Mazur Hendriksen Præhospitalt Center, Region Sjælland
Rene Arne Bergmann Præhospitalt Center, Region Sjælland
Jacob Guldberg Reddernes Landsklub
Torsten Lauritsen Røde Kors
Anders Granholm Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS)
Anne Mielke Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS)
Martin Grum-Nymann Sundhedsplanlægning, Region SydDanmark
   

For organisationer med to repræsentanter på oversigten, er den nedenstående organisationens faste suppleant.