Medlemsrepræsentanter

Bestyrelsen

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab

Præhospitalet, Region Midtjylland

Falck Danmark A/S

DRG’s styregruppe for HLR-AED

TrygFonden

Region Hovedstadens Akutberedskab

Dansk Råd for Genoplivning

Rådsmedlemmer

Beredskabsforbundet

Beredskabsstyrelsen

Center for det Maritime Sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen

Center for det Maritime Sundhedsvæsen, Søfartsstyrelsen

Dansk Folkehjælp

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Pædiatrisk Selskab

Dansk Selskab for Akutmedicin

Dansk Selskab for Akutmedicin

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Apopleksi

Dansk Sygeplejeråd

Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjyllamd

Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando

Førstehjælp For Folkeskoler

Førstehjælp For Folkeskoler

Hjernesagen

Hjernesagen

Hjerneskadeforeningen

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

KRK – Grønlands Røde Kors

Præhospitalet, Region Midtjylland

Præhospitalt Center, Region Sjælland

Præhospitalt Center, Region Sjælland

Reddernes Landsklub

Røde Kors

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark

 

For organisationer med to repræsentanter på oversigten er nederst stående organisationens faste suppleant.