Om stroke

Hvert år rammes ca. 12.000 danskere af et stroke, der er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. 

Blødning og blodprop i hjernen
Stroke er en betegnelse for blødning og blodprop i hjernen. De typiske tegn på stroke er pludselig nedsat kraft i en arm eller et ben, usammenhængende eller utydelig tale og svaghed i den ene side af ansigtet. Stroke kaldes også apopleksi eller slagtilfælde.

De fleste tilfælde af stroke skyldes en blodprop i hjernen (85%). De øvrige tilfælde skyldes en blødning i hjernen (15%). En blodprop i hjernen opstår, når blodet klumper sig sammen og sætter sig fast som en prop i et blodkar i hjernen, mens en blødning i hjernen opstår, hvis der går hul på et blodkar et svagt sted i blodkarvæggen. I begge tilfælde betyder det, at blodgennemstrømningen til det område i hjernen, som blodkarret forsyner, bliver for lav til, at hjernecellerne får tilstrækkelig ilt og næring. Dette medfører en begyndende skade på hjernecellerne, som kan give permanente funktionstab som f.eks. nedsat kraft i den ene side af kroppen eller evnen til at læse eller tale, hvis ikke ilttilførslen genoprettes ved, at proppen hurtigt opløses, eller blødningen standses.

Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis der gives behandling hurtigt. Behandlingen består i medicin, der enten opløser blodproppen eller standser blødningen. Den bedste virkning opnås, hvis behandlingen gives inden for ca. 4,5 timer efter de første symptomer, men i nogle tilfælde er der også effekt ved senere behandling.

Tegn på stroke
Symptomerne på stroke viser sig ofte som pludselige opståede problemer i den ene side af kroppen. Det kan være f.eks. være lammelser i den ene side af ansigtet eller manglende kontrol over et ben eller en arm. Andre symptomer er sprogforstyrrelser, tab af dele af synet eller svimmelhed og koordinationsproblemer.

Derfor er det vigtigt at kende de tre vigtigste symptomer på stroke og straks ringe 1-1-2, hvis du oplever et af dem:

Stræk Hænger den ene arm?

Snak Hænger ordene ikke sammen?

Smil Hænger den ene side af ansigtet?

Ring 1-1-2 Et stroke er en begyndende skade på hjernen som skyldes en blødning eller blodprop i hjernen.