Om stroke

Hvert år rammes ca. 12.000 danskere af et stroke, der er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Cirka halvdelen af de danskere, der overlever stroke, lever med handikaps. 

Blødning og blodprop i hjernen
Stroke er en fællesbetegnelse for blødning og blodprop i hjernen. Tegnene på stroke viser sig ofte ved, at halvdelen af kroppen pludselig bliver lammet, talen ændres, eller synet forsvinder. Stroke kaldes også apopleksi eller slagtilfælde.

De fleste tilfælde af stroke skyldes en blodprop i hjernen (85%), mens de øvrige tilfælde skyldes en blødning i hjernen (15%). En blodprop i hjernen opstår, når blodet klumper sig sammen og danner en prop i et blodkar i hjernen, mens en blødning i hjernen opstår, når der forekommer en brist i et blodkar i hjernen. I begge tilfælde betyder det, at blodgennemstrømningen til et område i hjernen ikke er tilstrækkelig til at hjernecellerne får nok ilt og derfor begynder at gå til grunde. Det giver begyndende skader på hjernevævet, som kan give permanent tab af f.eks. evnen til at læse eller tale, hvis ikke ilttilførslen genoprettes ved, at proppen hurtigt opløses, eller blødningen standses.

Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis der gives behandling hurtigt. Behandlingen består i medicin, der enten opløser blodproppen eller standser blødningen. Den bedste virkning opnås, hvis behandlingen gives inden for ca. 4,5 timer efter de første symptomer, men i nogle tilfælde er der også effekt ved senere behandling.

Tegn på stroke
Symptomerne på stroke viser sig ofte som pludselige opståede problemer i den ene side af kroppen. Det kan være f.eks. være lammelser i den ene side af ansigtet eller manglende kontrol over et ben eller en arm. Andre symptomer er sprogforstyrrelser, tab af dele af synet eller svimmelhed og koordinationsproblemer.

Derfor er det vigtigt at kende de tre vigtigste symptomer på stroke og straks ringe 1-1-2, hvis du oplever et af dem:

Stræk Hænger den ene arm?

Snak Hænger ordene ikke sammen?

Smil Hænger den ene side af ansigtet?

Ring 1-1-2 Et stroke er en begyndende skade på hjernen som skyldes en blødning eller blodprop i hjernen.