Videnskabelige aktiviteter

Dansk Råd for Genoplivning afholder og deltager hvert år en række videnskabelige aktiviteter inden for genoplivningsområdet. Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, der afvikles hvert år. 

Hvert år afholder Dansk Råd for Genoplivning sammen med TrygFonden Genoplivningskonferencen. Dagen samler undervisere, forskere, studerende og andre med interesse for genoplivning til en dag fyld med oplæg om den nyeste forskning, diskussioner og netvæk.

Nedenfor kan læse om de afholdte konferencer, se programmet og oplægsholdere:

Dansk Råd for Genoplivning driver Resuscitation Academy Denmark sammen med direktionerne i de fem præhospitale organisationer i Danmark. Resuscitation Academy Denmark præsenterer den nyeste internationale viden på genoplivningsområdet for de øverste ledelsesniveauer i de præhospitale organisationer og ambulanceberedskaber og støtter den lokale implementering af tiltag til monitorering og udvikling på det præhospitale område. Resuscitation Academy Denmark er støttet af TrygFonden.

Redskaber til implementering
Resuscitation Academy Denmark skaber rammerne for et beslutningsdygtigt forum på tværs af de fem regioners akutberedskaber, der mødes regelmæssigt for at udveksle status og erfaringer med regionale præhospitale udviklingsinitiativer og sikrer støtte til videreudvikling i akutberedskaberne.

Konceptet bygger på at dele bedste praksis i de danske regionale akutberedskaber. Derudover får deltagerne inspiration udefra for derefter at tilpasse egen praksis. På Resuscitation Academy Denmark vil internationale, akutmedicinske eksperter bidrage med den nyeste viden og demonstrere den bedste praksis inden for præhospital behandling af hjertestop uden for hospital.

Nedenfor kan du læse programmet fra tidligere afholdte arrangementer:

Det Europæiske Råd for Genoplivning afholder hvert år en kongres, der samler internationale forskere, ph.d.-studerende, forhandlere og andre aktører inden for genoplivningsområdet til udveksling af erfaringer, idéer og aktiviteter på området. Dansk Råd for Genoplivning plejer at være repræsenteret ved kongressen. 

  • ERC-kongres 2019 i Ljubljana, Slovenien bliver afholdt den 19.-21. september.  Læs mere om den kommende ERC kongress i Ljubljana, Slovenien

  • ERC-kongres 2018 i Bologna, Italien blev i 2018 holdt den 20.-22. september. Styregruppen for ALS-kurser under Dansk Råd for Genoplivning stillede op med et hold til kongressens CPR-competition. Læs mere om ERC-kongressen i Bologna.

  • ERC-kongres 2017 i Freiburg, Tyskland blev i 2017 holdt den 28.-30. september på “Freiburg Messe”. Dansk Råd for Genoplivning deltog i kongressens spændende program med fokus på samfundets behov for at redde liv og var med til præsentationer af den nyeste forskning inden for genoplivning samt uddannelse og indsigt i praktiske løsningsforslag. Læs mere om ERC kongressen i Freiburg, Tyskland

Hvert år er the European EMS Leadership Network vært for en Europæisk EMS-konference i en europæisk by, der samler de forskellige faggrupper inden for det akutmedicinske og præhospitale område for videndeling. 

Dansk Råd for Genoplivning deltager hvert år for at blive klogere på den nyeste internationale viden inden for behandling af hjertestop og stroke. 

Læse mere om European EMS Congress