Om DRG  |  Kontakt  |  Nyheder  |  Aktiviteter  |   Log ind

Du kan lære at redde liv

Hvis en person er bevidstløs og ikke trækker vejret normalt, er det tegn på hjertestop. Det første, du skal gøre er at ringe 1-1-2. Men hvordan hjælper du bedst den bevidstløse i minutterne, indtil ambulancen når frem?

Hvert år får omkring 4.000 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospital, og 1 ud af 8 dem overlever.

Hvis flere lærer hjertelungeredning og kan bruge en hjertestarter, kan vi redde endnu flere liv.

Find et kursus

Flere skal kunne redde liv

Bliver du ramt af et pludseligt uventet hjertestop i Danmark, har du 12,7% chance for at overleve (læs mere her). Chancen for at overleve hænger sammen med, om du som borger gør noget, dvs. ringer 1-1-2 og starter hjertelungeredning. Stadig flere er med til at redde liv og faktisk er det nu ca. 65%, der træder til med hjælp, inden ambulancen ankommer. Denne positive udvikling ser Dansk Råd for Genoplivning (DRG) gerne fortætte yderligere, så Danmark kommer over 85%.

Det er Dansk Råd for Genoplivnings mål, at 30% af befolkningen har modtaget uddannelse i hjertelungeredning inden for de seneste 3 år, og at 100% af bevidnede uventede hjertestop forsøges umiddelbart genoplivet.

DRG er en del af det Europæiske Råd for genoplivning (ERC).

ERC logo

Om DRG

Seneste nyheder og aktiviteter